2018. 12. 16. vasárnap, Etelka, Aletta napja
Budapesti Zsidó Hitközség
Budapesti Zsidó Hitközség
Vissza
Hegedűs Zsinagóga
Cím1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 3.
Honlapwww.bzsh.hu

7609067