2018. 12. 16. vasárnap, Etelka, Aletta napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Hagyatéki Csoport

Az iroda tevékenység

Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok:

 

 A Hagyatéki ügyintéző feladatai:

 Az elhalt személy legközelebbi hozzátartozóját a hagyatéki eljárás szükségességének tisztázása céljából megidézi és nyilatkoztatja, az örökös szerzi be a tulajdoni lapot, hitelt érdemlően kell igazolni a nyilatkozatban foglaltakat
 • -  A helyrajzi szám alapján beszerzi a tulajdon lapot
 • -  leltározza a hagyatékot (helyszíni leltár)
 • -  felveszi a hagyatéki leltárt
 • -  intézkedik a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításáról
 • -  banki széfleltározást végez közjegyző elrendelésére
 • -  ingatlan esetén az adó- és értékbizonyítványt beszerzi, /li>
 • -  a felvett leltárt tovább küldi az illetékes közjegyzőnek, állami öröklés esetén a  Magyar        Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-nek.
 • -  közjegyzői végzés alapján a szükséges intézkedést megteszi
 • -  lakás kiürítési jegyzőkönyvet vesz fel önkormányzati lakás megüresedésekor
 • -  társhatóságok, ügyfelek megkeresésére válaszol
 • -  póthagyatéki eljárást folytat le
 • -  leltározást végez a Gyámhivatal részére
 
Jogszabályok:
 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 
A közjegyző felé továbbított hagyatéki leltárról szóló okirat az ügyintézőnél található.
A hagyatéki eljárás e-mailon keresztül nem indítható.

 

 6. emelet 606 szoba

872-7305, 872-7615

Molnár Erika

molnar.erika@belvaros-lipotvaros.hu

 

-      
 Elérhetőség
Cím Erzsébet tér 4. földszint 6. szoba
Telefon 872-72-96
E-mail anyakonyv@belvaros-lipotvaros.hu

Kapcsolódó ügyek


7608973