2017. 12. 15. péntek, Valér napja
Ügyintézés

Adóigazolás

ADÓIGAZOLÁS
 
  1. 1./ Az adóhatóság a nála vezetett adószámlák egyenlegének állásáról az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
  2. törvény 85/A. §-a alapján igazolást állít ki. Az igazolási kérelem formanyomtatványa az Adóügyi Csoportnál /
  3. 1051. Budapest, Erzsébet tér 4. szám alatt / szerezhető be. A kitöltött kérelem nyomtatványt, az esetleges
  4. meghatalmazást, nem magánszemélyek esetén az aláírási címpéldány másolatát a fenti címen kell leadni, vagy
  5. postai úton eljuttatni.
  6. 2./ Az igazolás kiállítása illetékmentes
  7. 3./ Az igazolás kiadásának határideje:
  8. - 10 nap, ha a kérelmezőnek nincs tartozása,
  9. - tartozás esetén az ügyintézési határidő a tartozás megfizetésétől számított 10 nap.
  10. 4./Az igazolás személyesen, vagy írásos meghatalmazással vehető át, igény esetén postán megküldjük.
 
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Polgármesteri Hivatal adóhatósága által kezelt számlák. 
 

Az üggyel foglalkozó munkatárs(ak)


Letölthető dokumentumok
adóigazolási kérelem

Vissza

6763338