2018. 09. 24. hétfő, Gellért, Mercédesz napja
Ügyintézés

Kedvezményes élemiszervásárlási lehetőség

K É R E L E M

 

kedvezményes élelmiszervásárlási igazolvány igényléséhez

 

 

A kérelmező neve:………………………………, születési neve:…………………………

születési helye:………………………………….., ideje:………….……………………….

anyja neve:……………………………………….

Lakóhely…….Bp…………….……….…utca……… szám:………em:……ajtó

Tartózkodási hely…….Bp…………….……….…utca……… szám:………em:……ajtó

Személyi igazolvány száma:……………………….

Telefonszám:……………………………………….

Az alábbiakban felsorolt személyekkel lakom egy családban:

 

NÉV

születési hely, év, hó, nap

jövedelme

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

havi összes jövedelem:………………………………..

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 201.…………………hó…………nap

 

………………………………………….

kérelmező aláírása

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

A KEDVEZMÉNYES ÉLELMISZER VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

A kedvezmény igénybevételére az V. kerületben lakcímmel rendelkező, lakosok jogosultak.

Igényelni az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán a formanyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges jövedelemigazolások leadásával lehetséges.

A kérelem leadásakor a személyazonosító igazolványt és a lakcímkártyát be kell mutatni.

A három- vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok esetében megállapított jogosultság esetén az igazolvány havi 15.000.-Ft vásárlási keretösszegre 100 %-os kedvezményt biztosít, amelyek nem gyűjthetőek össze.

A 15.000.-Ft összegű kedvezményben egy családban egy szülő részesülhet.

 Egyéb esetekben megállapított jogosultság esetében havi 10.000.-Ft vásárlási keretösszegre 30 %-os kedvezményt biztosít

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

 

- A kérelem benyújtásakor a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása

   - A családban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

  • havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme nyugdíj, GYÁS, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj, munkaviszonyból származó jövedelem, táppénz stb.
  • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát (NAV igazolása és könyvelő által igazolt jövedelem alapján),
  • álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat másolata és utolsó havi jövedelemigazolása,
  • munkanélküli esetében a Fővárosi Munkaügyi Központ Kirendeltsége VIII., Baross u. 22-26., diplomások esetében IX., Ráday u. 42-44. „Hatósági bizonyítvány” becsatolása, hogy regisztrált álláskereső,  
  • alkalmi munkavégzés esetén alkalmi munkavállalói könyv másolata.

 

Kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság 

 

Jogosultak:

- öregségi nyugdíj

- rokkantsági ellátás

- hozzátartozói jogon kapott ellátás

- házastársi pótlék

- időskorúak járadéka

- vak személyi járadék

- egészségkárosodási járadék

- rehabilitációs ellátás

- rehabilitációs járadék

- rokkantsági járadék

- korhatár alatti ellátás

 

 

 

családban (400 %)

 

 

 

 

 

114.000.-Ft

 

 

egyedülálló (450 %)

 

 

128.250.-Ft

- gyermekét egyedül nevelő szülő

- tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülő

 

családban (400 %)

 

114.000.-Ft

- 3 v. több gyermeket nevelő család

 

(900 %)

256.500.-Ft

- minden más igénylő

(300 %)

85.500.-Ft

 

Vásárlási igazolvány felhasználható a kerület két szociális boltjában:

  1. Nádor utca 5. (bejárat a Mérleg utca felől )
  2. Molnár utca 14.
  3. Hold utcai Vásárcsarnok /Hold u. 13./

 

 


Vissza

7430942