2018. 06. 22. péntek, Paulina napja
Pályázati felhívás
2017.02.17. 11:35
 

Pályázati felhívás Belvárosi Művészeti Ösztöndíjra

 

Belváros-Lipótváros Kulturális Tanácsnoka pályázatot hirdet a Belváros-Lipótvárosban állandó lakcímbejelentővel rendelkező, életvitelszerűen itt élő tanulók részére 10-21 éves korig a 2017/2018. tanévre Belvárosi Művészeti Ösztöndíj elnyerésére.

Részleteket a hajtás után találja.

Az ösztöndíj célja, hogy valamely művészeti ágban kimagasló tehetséggel, illetve képességekkel rendelkező kerületi fiataloknak segítséget nyújtson művészeti képzésük, szakmai fejlődésük kiteljesedéséhez.

 

 

-        A pályázatokat az Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság bírálja el és dönt az ösztöndíj odaítéléséről a Kulturális tanácsnok előzetes javaslata alapján,

-        A pályázó az elbíráló bizottság döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

-        Ösztöndíjban részesülhetnek azok 10-21 éves tanulók, akik a kiírás szerinti feltételeknek megfelelnek, és jogosultságukat igazolták.

-        Az ösztöndíj összege: 10.000,- és 30.000,- Ft/hó/fő között a Bizottság döntése alapján.

-        Az ösztöndíj időtartama 10 hónap a tárgyév szeptemberétől a következő év júniusáig.

-        A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, melyben rögzítik a támogatás folyósításának és felhasználásának feltételeit, valamint az elszámolás rendjét.

-        Az ösztöndíj valótlan adatközlés, valamint a művészeti tanulmányok megszűnése esetén visszavonható.

-        A pályázati nyomtatványhoz mellékelni kell:

 

§  kézzel írott önéletrajzot

 

§  részletes szakmai ajánlást az adott művészeti ág egy ismert és elismert képviselőjétől

§  az utóbbi két év művészi eredményeinek igazolását (oklevél, emléklap)

§  rajzosoktól, képzőművészetet tanulóktól 3-4 alkotást

§  iskolalátogatási igazolást a tanintézménytől és a művészeti oktatást végző intézménytől vagy személytől.

-        A támogatás kizárólag számlával igazolt szakmai továbbképzésre és az igazolt képzéshez, illetőleg a szakmai fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges anyagköltségre fordítható.

-        A pályázatokat Belváros-Lipótváros Önkormányzat Kulturális tanácsnokának címezve kell benyújtani (1051 Budapest, Erzsébet tér 4. Érdeklődni a 872-7447-es telefonon lehet.)

-        A pályázatok beérkezésének határideje 2017. április 21. (péntek). Postai úton a 2017. április 21-ig beérkező pályázatokat fogadjuk el. Személyes leadás esetén a pályázatokat április 21-én 13.00 óráig vesszük át a Polgármesteri Hivatal 2. em. K/8-as szobájában.

-        Pályázati kiírás és adatlap beszerezhető az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1051 Bp. Erzsébet tér 4.), vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.belvaros-lipotvaros.hu).

 

Adatlap letőltése

 

 

 

Budapest, 2017. február

                                                                                                          Wohlmuth István

kulturális tanácsnok


7256549