2018. 04. 23. hétfő, Béla napja
Pályázati felhívás
2017.03.06. 11:18
 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

kulturális tanácsnoka

 

NYÍLT Pályázati felhívása

 

KULTURÁLIS PÁLYÁZAT 2017. II. félévében és 2018. I. félévében a KERÜLETBEN MEGVALÓSULÓ PROGRAMOKRA, valamint a 2017. szeptember 19-24 között tartandó BELVÁROSI MŰVÉSZETI NAPOK eseményeire.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat kulturális tanácsnoka nyílt pályázatot hirdet az v. kerületben megvalósuló művészeti események, kulturális programok – zenei, táncművészeti és színházi előadások, kortárs irodalmi események, kortárs képzőművészeti kiállítások, valamint a kerülethez kapcsolódó kiadványok anyagi támogatására.

 

Pályázati feltételek: A pályázatot két példányban a pályázati adatlapon kell benyújtani a kívánt mellékletekkel, és személyesen vagy postán eljuttatni az alábbiakban megadott címre.

Pályázati adatlap beszerezhető az önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (1051 Bp. Erzsébet tér 4.), vagy online letölthető a www.belvaros-lipotvaros.hu oldalról.

 

Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelő, a kért mellékleteket nem tartalmazó, a hiányosan kitöltött, vagy a határidő után érkező pályázat

 

 

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 13 millió Ft

 

 

 

 

Pályázatonként igényelhető támogatás: Nem meghatározott, de javasolt a rendelkezésre álló keretösszeg mértékének figyelembevétele.

 

A pályázati támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás, amely legkésőbb 2018.március 28-ig elszámolás-köteles. A pályázati cél meghiúsulása esetén, vagy amennyiben az elszámolás a megadott határidőig nem történik meg, a támogatás összegét köteles a pályázó az önkormányzatnak visszautalni.

Az előzőleg kapott támogatással el kell számolni az újabb pályázat beadásáig.

 

A pályázók köre: Vállalkozóként vagy pénzügyi lebonyolító közreműködésével pályázhatnak kulturális területen működő alkotók, művészek, vállalkozások.

Saját adószámmal nem rendelkező magánszemély pályázata nem elfogadható.

 

 

 

A pályázati cél megvalósítása: Pályázni kizárólag az V. kerületben megvalósuló programokkal lehet.

 

A 2017. szeptember 19-24. között tartandó Belvárosi Művészeti Napok programjait az V. kerület kulturális tanácsnoka választja ki.

 

 

Nevezési díj nincs.

 

 

A támogatás az alábbi költségekre igényelhető: A kerületben megvalósuló művészeti-kulturális programokhoz, kiadványokhoz kapcsolódóan:

-          személyi kiadások

-          működési költségek

-          kivéve: utazás és szállásköltségek, eszközvásárlás

 

Saját forrás biztosítása: Nem kötelező, de az elbírálásnál előnyt jelent.

 

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek: A pályázatot 2 példányban kell beadni (1 eredeti, 1 másolat).

Az érvényes pályázati anyag a következőkből áll:

-           pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélszolgálati Irodán (1051 Bp. Erzsébet tér 4.), vagy online letölthető a www.belvaros-lipotvaros.hu oldalról

-          1. melléklet a támogatandó pályázati cél részletes leírása

-          2. melléklet: részletes költségvetés

-          3.melléklet: referencia/portfolió, valamint szakmai ajánlás csatolható, de ezek megléte a pályázat érvényességének nem előfeltétele

 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 10. hétfő

 

 

 

A pályázat beadásának formája: postai úton vagy személyesen

 

 

 

Postai úton úgy, hogy legkésőbb április 10-re beérkezzen az alábbi címre:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Wohlmuth István kulturális tanácsnok

1051 Budapest,

Erzsébet tér 4.

 

Személyes leadás esetén a pályázatokat 2017. április 10-én 18. óráig az alábbi irodában:

Polgármesteri Hivatal V. Bp. Erzsébet tér 4. 2. em. K/8 szoba.

 

 

Elbírálás szempontjai:

 

-          a program mennyire tartalmas, értékes, ötletes, újszerű

-           megvalósíthatóságának realitása

-          a pályázat igényessége

 

 

 

Az elbírálás határideje: 2017.május 15.

 

 

A pályázaton elért eredményről a pályázók az általuk megadott e-mail címen

2017. május 25-ig értesítést kapnak.

Pályázatokat visszaküldeni a kiírónak nem áll módjában. A pályázat kiírója által hozott döntés végleges, felülvizsgálata nem kérhető.

 

 

Az elnyert támogatás elszámolásának határideje: 2018. március 28.

 

Elszámolás számlákkal és szakmai beszámolóval történik.

 

A pályázaton támogatást nyert eseményről, programról - a megvalósulás előtt -

 

a kulturális tanácsnokot tájékoztatni kell.

 

 

 

Bővebb információ a pályázatról:

 

 

Boda Éva (06 1) 872-7447, boda.eva@belvaros-lipotvaros.hu

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 4. 2. em. K/8. szoba.

 

 

Amennyiben bemutatandó programja számára még nem rendelkezik V. kerületi kulturális helyszínnel, az alábbi linken talál felsorolást a kerületi kulturális intézményekről:

http://5.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/kultura-szorakozas

 


 

 

 

 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

 

 

Kulturális Tanácsnoki Titkárság

 

 

 

 

Pályázati adatlap

 

 

 

 

2017. II. félévében és 2018. I. félévében a kerületben megvalósuló programok, valamint a

 

 

2017. szeptember 19-24 között tartandó Belvárosi Művészeti Napok eseményeinek

 

támogatásához

 

 

 

A Belvárosi Művészeti Napok rendezvényeire érkező pályázatok közül a kulturális tanácsnok választja ki a résztvevőket!

 

 

 

1. A pályázó adatai

 

 

 

1.1. A pályázó neve:......................................................................................................................

 

 

1.2. Pontos címe:..........................................................................................................................

 

 

1.3. Telefonszáma:........................................................................................................................

 

 

1.4.Adószáma: .............................................................................................................................

 

 

1.5. A számlavezető bank megnevezése, címe:.........................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

1.6. A pályázó bankszámlaszáma: .............................................................................................

 

 

1.7. A pályázó e-mail címe:..........................................................................................................

 

 

1.8. A pályázó GFO kódja:(Ez egy 3 jegyű szám, ami gazdálkodási forma (GFO) szerinti besorolást jelenti. Más néven KSH kódként szokták még emlegetni, és a 17 számjegyből álló Statisztikai számjel 13-14-15. elemével azonos.) .......................................................................................................................................

 

1.9.. A pályázó besorolási köre:

1- belföldi természetes személy

2- mikrovállalkozás

3- kisvállalkozás

4- középvállalkozás

5- 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás

6- nonprofit szervezet államháztartáson belül

7- nonprofit szervezet államháztartáson kívül

 

 

2. A megvalósítással kapcsolatos adatok

 

 

 

2.1. A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése. A részletes leírás az

 1. sz. melléklet részét képezi. (Ezen rovat kitöltése nélkül a pályázat érvénytelen)

 

 

Pályázati cél:.................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

2.2. A megvalósítás helye:...........................................................................................................

 

 

 

2.3. A megvalósítás ideje:...........................................................................................................

 

 

3. Az igényelt támogatással kapcsolatos költségvetési adatok (Részletesen a 2. mellékletben, ami nélkül a pályázat érvénytelen.)

 

3.1. A megvalósítás teljes költsége                                               

 

3.2. Saját erőforrás összege:.............................................. egyéb forrás:..................................

 

 

 

3.3. Az igényelt támogatási összeg:..........................................................................................

 

 

4. Referencia, szakmai ajánló (a 3. sz. melléklet részét képezheti)

 

 

5. A pályázatért felelős neve, telefonszáma:............................................................................

 

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

6. A szerződést aláíró neve, telefonszáma:..............................................................................

 

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

A pályázati adatlapot és a mellékleteket 2 példányban kérjük csatolni (1 eredeti és 1 másolati példány).

 

 

 

 

………………………………, 2017. év  ………………….. hó ………….. nap

 

 

 

                                                                                                                              ........................................................

 

                                                                                                                                         pályázó (cégszerű) aláírása

Mellékletek: …

 

Adatlap letőltése

 

7117075