2019. 01. 22. kedd, Vince, Artúr napja
2.3.1.3.
Személyes
gondoskodás formája
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 Rövid leírás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja:
 
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
 
A szolgáltatást igénylő egészségi állapotáról háziorvosa igazolást tölt ki. Az igazolás a kiállításától számított 2 évig, vagy ha az igazolás a következő felülvizsgálat időpontjaként két évnél rövidebb időtartamot határoz meg, a felülvizsgálat időpontjáig használható fel a szociális rászorultság igazolására.
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:
a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b) 65 év alatti egészségileg rászoruló (pl. rokkantnyugdíjas),
c) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
d) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
 
 A szolgáltatást biztosító intézmény Egyesített Szociális Intézmény
 Címe 1056 Budapest, Havas u. 2.
Tel./Fax: 302-0100, 302-3308, Fax: 302-3307
 
 Telephelyek: Kossuth Lajos utcai Szolgáltató Központ:
1053 Budapest, Kossuth L. u. 3. Tel./Fax: 317-3584
 
 Ellátási körzetek: Kossuth Lajos utcai Szolgáltató Központhoz tartozik Belváros-Lipótváros közigazgatási területe – folyamatos készenléti rendszerben
 Ügyfélfogadási időpontok: munkanapon: 8.00-16.00
 Igénylő Budapest Főváros V. kerületben bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személy
 Ellátás kezdeményezhető személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyen nyitvatartási időben
postai úton
telefonon
 
 Az ügyintézés díja nincs
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja térítésmentes
 Szükséges iratok - kérelem
- jövedelem nyilatkozat
 
 Jogszabályok 13/2008. (III. 19.) Ök. rendelet a szociális szolgáltatásokról .és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet
 
Vissza
Oldal nyomtatása