2019. 01. 22. kedd, Vince, Artúr napja
2.3.1.1.
Személyes
gondoskodás formája
 Étkeztetés
 Rövid leírás Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Étkeztetésben kell biztosítani azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni.
A kerületünkben élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.

A kerületben az étkeztetés az év minden napján meleg étel biztosításával történik. Az étkeztetés igénybe vehető:
- házhoz szállítással,
- helyben fogyasztással vagy
- saját elvitellel
az év minden napján.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslata alapján az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

A helyben fogyasztás az Idősek Klubjaiban kultúrált körülmények között igénybe vehető.
 
 A szolgáltatást biztosító intézmény  Egyesített Szociális Intézmény
 Címe  1056 Budapest, Havas u. 2.
Tel./Fax: 302-0100, 302-3308, Fax: 302-3307
 
 Telephelyek: Kossuth Lajos utcai Szolgáltató Központ:1053
Budapest, Kossuth L. u. 3. Tel./Fax: 317-3584
 Ellátási körzetek:  Kossuth Lajos utcai Szolgáltató Központhoz tartozik Belváros-Lipótváros közigazgatási területe – folyamatos készenléti rendszerben
 Ügyfélfogadási időpontok:  munkanapon: 8.00-16.00
 Igénylő  Budapest Főváros V. kerületben bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személy
 Ellátás kezdeményezhető  személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyen nyitvatartási időben
postai úton
telefonon
 Az ügyintézés díja  díja nincs
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja  térítésmentes
 Szükséges iratok  - kérelem
- jövedelem nyilatkozat
 Jogszabályok  13/2008. (III. 19.) Ök. rendelet a szociális szolgáltatásokról .és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet
 
 
Vissza
Oldal nyomtatása