2019. 01. 22. kedd, Vince, Artúr napja
2.3.1.5.
Személyes
gondoskodás formája
Családsegítés
 Rövid leírás A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés keretében biztosítani kell:
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben,
- a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

- a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha:
- a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
- a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez:

- a szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében,
- pszichológiai, jogi, munkajogi és egyéb tanácsadást szervez,
- szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját,
- programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, stb.) a működési területén élő lakosság számára,
- segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
- segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.

A családsegítés a gyermekek, a felnőttek és idősek támogatását, mint egységes egészet jelenti. Arra törekszik, hogy megelőzze a családok elhanyagoltságát, kiszolgáltatottságát, segítse, támogassa azokat a családokat, akik nem képesek önmaguktól eredményesen funkcionálni, hozzájutni ellátási, támogatási formákhoz. Életvezetési, életviteli (pénzbeosztás, háztartás – gazdálkodás), párkapcsolati, egészségügyi, szociális, mentális probléma megoldásában nyújt segítséget. 

 
 A szolgáltatást biztosító intézmény  Egyesített Szociális Intézmény
 Címe 1056 Budapest, Havas u. 2.
Tel./Fax: 302-0100, 302-3308, Fax: 302-3307
 Telephelyek: Belvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
1056 Budapest, Havas u. 2. Tel./Fax: 302-0100, 302-3308
Tel.: 302-3307
 Ellátási körzetek:  Belváros-Lipótváros közigazgatási területe
 Ügyfélfogadási időpontok:  hétfő: 8.00-18.00 óra
kedd: 8.00-16.00 óra
szerda: 8.00-18.00 óra
csütörtök: 8.00-16.00 óra
péntek: 8.00-14.00 óra
 Igénylő Budapest Főváros V. kerületben bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személy
 Ellátás kezdeményezhető személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyen nyitvatartási időben
postai úton
telefonon
 Az ügyintézés díja nincs
Családsegítés térítési díja a 13/2008. (III. 19.) Ök. sz. rendelet szerint térítésmentes
 Szükséges iratok nincs
 Jogszabályok 13/2008. (III. 19.) Ök. rendelet a szociális szolgáltatásokról .és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 
 
Vissza
Oldal nyomtatása