2019. 01. 22. kedd, Vince, Artúr napja
2.3.1.12.
Személyes
gondoskodás formája
Gyermekek átmeneti otthona
 Rövid leírás A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni.
A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.
A gyermek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, állapotának megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást (a továbbiakban: ideiglenes gondozást) kell biztosítani az olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt.


A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
Gyermekek átmeneti otthonában 3-18 éves korú gyermek helyezhető el, különösen a törvényes képviselő nélkül megjelenő gyermek, a hétvégén, ünnepnapokon, illetve éjszaka vagy krízisben felvételre kerülő kiskorú.
 
 A szolgáltatást biztosító intézmény  MOMO Gyermekvédő Alapítvány
 Címe Budapest, VIII. ker. Népszínház u. 31.
Tel.: 210-5270
 Telephelyek: MOMO Gyermekvédő Alapítvány
Budapest, VIII. ker. Népszínház u. 31.
Tel.: 210-5270
 Ellátási körzetek: az V. kerület közigazgatási területe
 Ügyfélfogadási időpontok:  
 Igénylő elsősorban Budapest Főváros V. kerületben bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személy
 Ellátás kezdeményezhető személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyeken nyitvatartási időben
postai úton
telefonon
 Az ügyintézés díja nincs
A szolgáltatás térítési díja jövedelem arányos
 Szükséges iratok kérelem
jövedelem igazolások
szülők személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 Jogszabályok 13/2008. (III. 19.) Ök. rendelet a szociális szolgáltatásokról .és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény, és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatról és működésük feltételeiről.
 
 
Vissza
Oldal nyomtatása