2019. 01. 22. kedd, Vince, Artúr napja
2.3.1.11.
Személyes
gondoskodás formája
 
Helyettes szülő
 Rövid leírás A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni.
 
A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.
 
 A szolgáltatást biztosító intézmény  Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány
 Címe  1077 Budapest, Rottenbiller u. 26.
Levelezési cím: 1078 Bp. István u. 5
Tel./: 06/80 505 006
 Telephelyek: Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány
1077 Budapest, Rottenbiller u. 26.
 Ellátási körzetek: az V. kerület közigazgatási területe
 Ügyfélfogadási időpontok: Hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00
Pénteken: 8.00-13.00
 
 Igénylő elsősorban Budapest Főváros V. kerületben bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személy
 Ellátás kezdeményezhető  személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyeken nyitvatartási időben
postai úton
telefonon
 Az ügyintézés díja  nincs
 A szolgáltatás térítési díja  téjövedelem arányos
 Szükséges iratok kérelem
jövedelem igazolások
szülők személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 
 Jogszabályok  szolgáltatásokról .és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény, és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatról és működésük feltételeiről.
 
 
Vissza
Oldal nyomtatása