2019. 01. 22. kedd, Vince, Artúr napja
2.3.1.10.

Személyes gondoskodás formája

időskorúak gondozóháza

Rövid leírás

Az intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.Különös méltánylást érdemlő esetben - orvosi szakvélemény figyelembevételével - egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.
 
Az intézmény szolgáltatásai:
A bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít.
A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, melynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül.
 
 
 
A bentlakásos intézmény az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.
Az ellátottak étkeztetése keretében napi négyszeri étkezést - egy alkalommal meleg ételt biztosít.

A szolgáltatást biztosító intézmény

Egyesített Szociális Intézmény

Címe

1056 Budapest, Havas u. 2.
Tel./Fax: 302-0100, 302-3308, Fax: 302-3307

Telephelyek:

Átmeneti gondozóház
1051 Budapest, Nádor u. 6. III. em.
Tel./Fax: 317-2910

Ellátási körzetek:

elsősorban az V. kerület közigazgatási területe

Ügyfélfogadási időpontok: 

munkanapon: 8.00-16.00

Igénylő

elsősorban Budapest Főváros V. kerületben bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személy 

Ellátás kezdeményezhető

személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyeken nyitvatartási időben
postai úton
telefonon

Az ügyintézés díja

nincs

átmeneti gondozóház térítési díja

jövedelem arányos a 13/2008. (III. 19.) Ök. sz. rendelet szerint

Szükséges iratok

- kérelem
- jövedelem nyilatkozat 

Jogszabályok

13/2008. (III. 19.) Ök. rendelet a szociális szolgáltatásokról .és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet


 Vissza
Oldal nyomtatása