2019. 01. 22. kedd, Vince, Artúr napja
2.3.1.9.
Személyes
gondoskodás formája
Idősek klubja
 Rövid leírás A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére nyújtott szolgáltatás.
Az Idősek Klubja lehetőséget biztosít a hiányzó családi gondoskodás pótlására, napközbeni tartózkodásra, hivatalos ügyek intézésének segítésére, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
A nappali ellátás alapvetően egy nyitott, a szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási forma, amely hátterét adja kerületi szinten az alapszolgáltatások összekapcsolásának.
A programszervezés szakmai, mentális okokból kiemelt szerepet játszik az idősek klubjainak életében. A rendszeres és időszakos programok segítenek kimozdítani az időseket a korukra jellemző visszavonultságból, ezzel is segítve a kreatív közösségek kialakulását, a társas kapcsolatok minőségének javulását. Az időskori egészségmegőrzés kulcsfontosságú elemei között szerepel az egészséges táplálkozás és a rendszeres orvosi ellenőrzés mellett a fizikai és szellem aktivitás megőrzése. A programok célja, hogy a klubtagok a passzív időtöltést olyan aktívra cseréljék fel, amely örömöt, kikapcsolódást jelent számukra.
 
A szolgáltatást biztosító intézmény Egyesített Szociális Intézmény
 Címe 1056 Budapest, Havas u. 2.
Tel./Fax: 302-0100, 302-3308, Fax: 302-3307
 
 Telephelyek: Falk Miksa utcai Idősek Klubja:
1055 Budapest, Falk M. u. 28. Tel./Fax: 331-0746
Magyar utcai Idősek Klubja:
1053 Budapest, Magyar u. 12-14. Tel./Fax: 317-4513
Vadász utcai Idősek Klubja:
1054 Budapest, Vadász u. 11-13. Tel./Fax: 332-5365
 
 Ellátási körzetek: Falk Miksa utcai Idősek Klubjához tartozik elsősorban a Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy Zsilinszky út – József Attila utca – Duna által határolt terület
Magyar utcai Idősek Klubjához tartozik elsősorban a Deák Ferenc tér – József Nádor tér - Károly körút – Múzeum körút – Vámház körút – Duna által határolt terület
 Vadász utcai Idősek Klubjához tartozik elsősorban a Vadász u. 11-13.
 Ügyfélfogadási időpontok: munkanapon: 8.00-16.00
 Igénylő Budapest Főváros V. kerületben bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személy
 Ellátás kezdeményezhető személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyeken nyitvatartási időben
postai úton
telefonon
 
 Az ügyintézés díja nincs
Idősek klubjának térítési díja a klubtagság ingyenes, az étkezés térítési díja jövedelem arányos a 13/2008. (III. 19.) Ök. sz. rendelet szerint
 Szükséges iratok - kérelem
- jövedelem nyilatkozat
 
 Jogszabályok 13/2008. (III. 19.) Ök. rendelet a szociális szolgáltatásokról. és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet
 
 
Vissza
Oldal nyomtatása