2019. 01. 22. kedd, Vince, Artúr napja
2.3.1.7.
Személyes
gondoskodás formája
Utcai szociális munka
 Rövid leírás Az utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.
Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
 
 
 Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen:
- a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
- tájékoztatás, információnyújtás,
- ügyintézés,
- szolgáltatás nyújtása,
- szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.
Ha a hajléktalan személyt érintő veszélyhelyzetet az utcai szociális munkás nem tudja elhárítani, intézkedik a segítséget igénylő állapotának és helyzetének megfelelő ellátás biztosítása érdekében, és a helyszínen megvárja az ellátást, illetve intézkedést nyújtó személy megérkezését.
 
A szolgáltatást biztosító intézmény Oltalom Karitatív Egyesület
 Címe 1086 Budapest, Dankó u. 9.
Levelezési cím: 1410 Budapest, Pf. 200.
Telefon/Fax: (06-1-)314-0668
 
 Telephelyek: Oltalom Karitatív Egyesület
1086 Budapest, Dankó u. 9.
 
 Ellátási körzetek: Belváros-Lipótváros közigazgatási területe
 Ügyfélfogadási időpontok: Az év összes napján reggel 8 és 11 óra, illetve 14 és 16 óra között.
Az év összes napján 12 és 13 óra között egy tál meleg étel kerül kiosztásra, körülbelül 150 vendég részére.
 
 Igénylő bármely hajléktalan személy
 Ellátás kezdeményezhető személyesen vagy meghatalmazottja útján a telephelyen nyitvatartási időben
postai úton
telefonon
 
 Az ügyintézés díja nincs
utcai szociális munka térítési díja térítésmentes
 Szükséges iratok nincs
 Jogszabályok 13/2008. (III. 19.) Ök. rendelet a szociális szolgáltatásokról .és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) sz. rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet
 
 
Vissza
Oldal nyomtatása