Kizárólagos bérlőként történő elismerés

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

-       Ügyfélszolgálati Irodán  beszerezhető formanyomtatvány

-       bérleti szerződés másolata,

-       halotti anyakönyvi kivonat másolata

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

 Lakástörvény, PTK

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Polgármesteri bérbeadói jognyilatkozat kiadására kerül sor

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyfélszolgálati Irodán elérhető

Ügyintézők

Dr. Kravecz Erzsébet Tel.: 872-74-34

Bánstikné Huber Judit Tel.: 872-74-32 

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható