Bérlőtársi jogviszony létesítése és megszüntetése

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

-       Ügyfélszolgálati Irodán beszerezhető formanyomtatvány

-       bérleti szerződés másolata,

-       házassági anyakönyvi kivonat másolata

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

38/2007. (X.19.) B-L.Ö. rendelet 42. § (1) Házastársak részére írásbeli kérelmükre bérlőtársi jogviszony keretében kell a lakást

bérbe adni.

(2) Ha a lakásbérleti szerződés a rendelet hatálybalépésekor már fennáll, a bérlőtársi jogviszony csak az (1) bekezdésben meghatározott esetben jöhet létre.

(3) Új szerződéssel - együttes kérelemre - a legalább egy év óta igazoltan élettársi viszonyban élők számára is bérbe adható lakás.

(4) Ha a szerződés már fennáll, a bérlő kérelmére a szerződés úgy módosítható, hogy a bérlő és a vele igazoltan legalább egy év óta élettársi viszonyban élő személy között bérlőtársi jogviszony jön létre. Nem lehet módosítani a szerződést, ha az élettárs lakásba való befogadásához nem kértek bérbeadói hozzájárulást vagy a bérbeadó a befogadáshoz nem adott hozzájárulást.

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Polgármesteri bérbeadói hozzájárulás kiadására kerül sor

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyfélszolgálati Irodán elérhető

Ügyintézők

Dr. Kravecz Erzsébet Tel.: 872-74-34

Bánstikné Huber Judit Tel.: 872-74-32 

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható