Bérlők által kötött tartási szerződéshez történő hozzájárulás

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 

-       bérleti szerződés másolata

-       igazolás arról, hogy bérlőnek nincs bérleti díj és közüzemi díjtartozása

-       tartási szerződés eredeti példánya

-       kérelem

 

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

38/2007. (X.19.) B-L.Ö. rendelet 57.§ (1) A bérbeadó a bérlő írásbeli kérelmére hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony folytatása ellenében tartási szerződést kössön, ha nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró feltételek.

 (2) Ha tartási szerződést nem a bérleti jogviszony folytatása ellenében kötik, az eltartó lakásba való befogadásához akkor lehet hozzájárulni, ha az eltartó kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnése esetén a lakásból másik lakás biztosítása nélkül kiköltözik. A hozzájárulásnak feltétele a befogadó nyilatkozat bérbeadóhoz való benyújtása is.

 

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A kérelem teljesítéséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A Polgármester döntéséről az ügyfeleket levélben értesítjük.

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

Ügyintézők

Dr. Kravecz Erzsébet Tel.: 872-74-34

Bánstikné Huber Judit Tel.: 872-74-32 

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható