Bérlakások elidegenítése

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 

-       kérelem

-       bérleti szerződés másolata

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az 1993. évi LXXVIII. tv.(lakástörvény) és a 40/2007 (X.19.) B-L.Ö. rendelet szabályozza

 

Lakást elidegeníteni - egylakásos épület kivételével - csak az épület társasházzá alakítása után lehet.

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásra más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg:

a) a bérlőt,

b) a bérlőtársakat egyenlő arányban,

c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában,

d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát (továbbiakban jogosult)

 

Ha a bérlő nem élt vételi illetve nem kíván élni elővásárlási jogával, a lakást lakottan még a bérlő hozzájárulásával sem lehet a bérleti jogviszony fennállása alatt harmadik személynek elidegeníteni, kivéve a 3.§ d.) pontjában foglalt jogosultak részére.

 

A lakás vételára -a jelen rendeletben foglalt kivételekkel- a lakás forgalmi értékének 50%-a. A lakás vételára a forgalmi érték 80 %-a, amennyiben a lakás, olyan épületben található, amely épületen az adásvételi szerződés megkötését megelőző 5 éven belül teljes felújítási munkát végeztek. A felújítási munkák elvégzését jogerős és végrehajtható használatba vételi engedéllyel igazolni kell.

 

Ha a vevő a szerződéskötéssel egyidejűleg egy összegben megfizeti a vételárat, akkor a vételárból  30 % kedvezmény illeti meg.

 

Részletfizetés esetén a vételárból adott (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény összegére az Önkormányzat javára jelzálogjogot kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

 

A vevő kérelmére a vételár megfizetésére 25 éves kamatmentes részletfizetési lehetőséget kell biztosítani.

 Ha a vevő a szerződéskötés után bármikor a teljes vételár hátralékot egy összegben kifizeti, a vételár-hátralékra 30 % árengedmény illeti meg.

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásokra a bérlők (jogosultak), a bérlőkijelölési jog gyakorlója által beadott vételi kérelmeket az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság javaslatát követően a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság bírálja el.  Elutasított lakásvásárlási kérelem az utolsó döntéstől számított egy éven belül ismételten nem tárgyalható.

.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

Ügyintézők

Dr. Kravecz Erzsébet Tel.: 872-74-34

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható