Üres lakások értékesítése

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

-       kérelem, Társasházak esetében közgyűlési határozat a lakásvásárlási szándékról

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az 1993. évi LXXVIII. tv.(lakástörvény) és a 40/2007 (X.19.) B-L.Ö. rendelet szabályozza

 

Üres lakást értékesíteni a következő esetekben lehet a Tulajdonosi és Elidegenítési  Bizottság döntése alapján:

a) önkormányzati érdekből a Képviselő-testület egyedi határozatával,

b) a meglévő magántulajdonú lakás bővítéseként, ha a csatolandó lakás eredetileg a bővítendő lakással egy egységet képezett, azaz korábban az eredeti lakást megosztották és kívánatos az eredeti állapot visszaállítása,

c) a meglévő magántulajdonú lakás bővítéseként, ha a csatolandó lakás nem felel meg a Lakástörvény 2. számú mellékletében meghatározottaknak,

d) Társasház részére, amennyiben az értékesített lakás a társasház tulajdonába kerül,

e) kizárólag cserelakás biztosításával a társasházban külön tulajdonnal rendelkező részére lakásbővítés céljából.

A társasházi alapító okirat módosításának költségei minden esetben a vevőt terhelik.

Az üres lakás vételára a forgalmi érték.

A vevő kérelmére a vételár megfizetésére 25 éves kamatmentes részletfizetési lehetőséget kell biztosítani.

 

 Ha a vevő a szerződéskötés után bármikor a teljes vételár hátralékot egy összegben kifizeti, a vételár-hátralékra 30 % árengedmény illeti meg.

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A kérelmek ügyében a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság dönt. Önkormányzati érdek esetében a Képviselő-testület dönt.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyfélszolgálati Irodán elérhető

Ügyintézők

Dr. Kravecz Erzsébet Tel.: 872-74-34

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható