Piaci és költségelvű lakások bérbeadása

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

·          pályázatesetén pályázati ajánlat megtétele a pályázati kiírás alapján

·          méltányosságból pályázaton kívüli bérbeadás esetében kérelem

 

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

38/2007. (X.19.) B-L. Ö. rendelet

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A bérbeadás pályázat útján történik.

 

Indokolt esetben az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság véleményezésére és a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság javaslatára a Polgármester dönt a versenytárgyaláson kívül, méltányosságból bérbe adható piaci és költségelvű önkormányzati bérlakásról.

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

Ügyintézők

Bukovits Gézáné Tel.: 872-74-33

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható