Rendeltetésszerű használatra nem alkalmas lakások bérbeadása

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

·          pályázatesetén pályázati ajánlat megtétele a pályázati kiírás alapján

·          méltányosságból pályázaton kívüli bérbeadás esetében kérelem

 

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

38/2007. (X.19.) B-L. Ö. rendelet

 

A bérbeadás feltétele, hogy a bérlő vállalja saját költségén a bérbevételtől számított 5 éven belül a lakás rendeltetésszerű használatba hozatalát.

A bérbeadás határozatlan időre szól.

 

A lakás bérleti díját a bérlő jövedelmi és vagyoni viszonyait figyelembe véve az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról szóló B-LÖ. rendelet alapján kell megállapítani, azzal a kivétellel, hogy a bérlet első évében a bérleti díj a lakás közös költségének megfelelő összeg.

 

Amennyiben a bérlő nem kívánja a lakást megvásárolni, a bérlő által elvégzett felújítási munka értéke, Belváros-Lipótvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazolása alapján bérbeszámítás útján érvényesíthető.

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság véleményezése alapján, a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság javaslatát követően a Polgármester dönt a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas lakások bérbeadásáról.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

Ügyintézők

Bukovits Gézáné Tel.: 872-74-33

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható