A szociális lakásbérleti jogviszony folytatására irányuló kérelem

Tartási szerződés, illetve a bérlő halála esetén.

A kérelem elbírálásához szükséges okiratok:
- személyazonosító igazolvány, lakcímkártya,
- bérleti szerződés,
- halotti anyakönyvi kivonat,
- rokoni fok igazolására szolgáló okiratok.

Jogszabályok:
- A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 32.§
- Belváros-Lipótváros Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről rendelkező módosított 1/1994.(II.1.) B-L.Ö. rendelet 16.§