Szociális bérlakások esetében kizárólagos bérlőként történő elismerés

A bérlőtárs halála, bírói ítélet alapján.

A kérelem elbírálásához szükséges okiratok:
- bérleti szerződés,
- halotti anyakönyvi kivonat, vagy bírói ítélet.

Jogszabályok:
- A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény
- Belváros-Lipótváros Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről rendelkező módosított 1/1994.(II.1.) B-L.Ö. rendelet