Hirdetőtábla

Aktuális hirdetmények letöltése
 

 
Zöldövezeti Megújulás 2019
 

 
TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatom az érintett partnereket, hogy Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat új kerületi építési szabályzatának megalkotására vonatkozó eljárást megindítja a Képviselő-testület 276/2017. (XII.14) számú határozata alapján.
Ezzel egyidejűleg Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017.(XII.18.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálatának egyeztetési eljárása is megkezdődik.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – 2017-ben megalkotta a partnerségi egyeztetés szabályait, mely az Önkormányzat hivatalos honlapján a Településrendezési eszközök - Partnerségi egyeztetés cím alatt megtalálható.

Jelen tájékoztató közzététele a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet, továbbá a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló módosított 9/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet alapján történt.
 

 
Tájékoztató az elfogadott településképi rendeletről és településképi arculati kézikönyvről.
 
Településképi rendelet
 
Belváros-Lipótváros településképi arculati kézikönyve 
 

 
Lakossági tájékoztató a központi címregiszter (KCR) létrehozásáról.
 
Címregiszter
 

 
Üzleti célú Kereskedelmi szálláshelyek
 

 
Térfigyelő kamerák listája az V. kerületben
 

 
Kéményseprőipari szolgáltatásról tájékoztatás
 

 
BŰNMEGELŐZÉSI FELHÍVÁS
 

 
Egyéb szálláshelyek nyilvántartása
 

 
Budapest V. Kerületi Általános Iskolák felvételi körzetei.
  


Bejelentés-köteles üzletek listája
Működési engedély-köteles üzletek listája

Szálláshelyek nyilvántartása