2021. 05. 07. péntek, Gizella napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Jegyzői Titkárság

Az iroda tevékenység
A Jegyzői Titkárság hatáskörébe tartoznak bizonyos, a Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok, jogi képviselettel kapcsolatos feladatok, ellenőrzési feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok, szervezési, az informatikával kapcsolatos, valamint ügyviteli feladatok.

Jegyzői tevékenységi körében ellátja:

1. A Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatokat:

A testületi munkához kötődően egyebek mellett közreműködik az ülése, a közmeghallgatások, a lakossági fórumok előkészítésben; gondoskodik technikai megszervezéséről, lebonyolításáról.

Vezeti az alábbi nyilvántartásokat:
* önkormányzati rendeletek,
* testületi határozatok,
* kérdések, interpellációk,
* önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselők név- és címjegyzéke,
* önkormányzati képviselők fogadóórája

2. Jogi képviselettel kapcsolatos feladatokat végez.

Ellátja a jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó feladatokat; jogi szempontból segíti a bizottságok és a kisebbségek munkáját; kivizsgálja a jegyzőhöz érkező panaszokat és bejelentéseket; részt vesz a képviselői bejelentések és javaslatok vizsgálatában.

Segíti az alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek, lakossági informális szerveződések, kisebbségek és civil szervezetek munkáját, információkkal látja el, kapcsolatot tart.
Közreműködik a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat lebonyolításában.

Koordinálja az országgyűlési és önkormányzati képviselők, a bírósági ülnökök választásával, valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatokat.

Közreműködik a közérdekű panaszok, javaslatok rendezésében.

Ellátja a jogharmonizációs és az e közigazgatást szervező feladatokat.

3. Ellenőrzési feladatain belül közreműködik a jegyző törvényességi ellenőrző tevékenységében, valamint ellátja a belső ellenőrzési feladatokat.
4. Személyzeti és munkaügyi feladatokat lát el a jegyző munkáltatói jogkörén belül a hivatali dolgozók tekintetében.
5. Informatikával kapcsolatos teendőket lát el a tesüteli és a hivatali munka számítástechnikai eszközökkel történő támogatása érdekében.
6. Ügyviteli feladatokat végez a Hivatal szervezeti egységei munkájához kapcsolódóan.
7. Gondoskodik a rendészeti és gondnoksági feladatok megszervezéséről, biztosításáról.


Elérhetőség
Telefon 872-7208
E-mail hivatal@belvaros-lipotvaros.hu

Munkatársak
dr. Ebergényi Imre Ferenc aljegyző
dr.Németh Kornélia aljegyző
Varga Edit osztályvezető
Gáspár Szilvia Ügyviteli Csoport, csoportvezető
Balázs Judit Ügyviteli Csoport, telefonközpontos
Berta Krisztina Ügyviteli Csoport, iktató ügyintéző
Borbás Csilla Ügyviteli Csoport, iratkezelő
Bulyáki Magdolna Ügyviteli Csoport, iktató ügyintéző
Burián Szilvia gyermek felügyelő
Dr. Mezei-Szabó Anett humánpolitikai referens
dr.Smidéliuszné Csősz Anikó irattári ügyintéző
Fekete Tamás gépjármű ügyintéző, gépkocsivezető
Fias Beatrix Ügyviteli Csoport, irattáros ügyintéző
Fogarasi Klára humánpolitikai ügyintéző
Garancsi Éva közbeszerzési referens
Gergely Katalin jegyzői titkárnő ügyintéző
Glogovácz Ernesztina irattári ügyintéző
Józsa Edina Testületi Csoport, bizottsági ügyintéző
Juhász Gézáné választási ügyintéző
Juranicsné Deminger Anikó jegyzői referens
Keresztszeghy Miklósné Testületi Csoport, tanácsnoki, bizottsági ügyintéző
Kéri Tiborné Testületi Csoport, bizottsági ügyintéző
Király Andrea Ügyviteli Csoport, iktató, ügyintéző
Korpos Jánosné Ügyviteli Csoport, iktató ügyintéző
Kriesch - Gellér Kinga iktató ügyintéző
Krizsán Attila gépkocsivezető
Maksa Andrea Ügyviteli Csoport, iktató ügyintéző
Nagy Gabriella Ügyviteli Csoport, iktató ügyintéző
Orbánné Galambos Ildikó bizottsági ügyintéző
Palkó Júlia közbeszerzési referens
Rehling Balázs András Ügyviteli Csoport, kézbesítő
Róbert Mária választási ügyintéző
Szabó Istvánné Logisztikai Csoport, logisztikai referens
Szilveszter Márk informatikus
Tóbiás Tünde titkárnő, Ügyintéző
Weisz Nóra Ügyviteli Csoport, iktató ügyintéző