2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Gyermekvédelmi Csoport

Az iroda tevékenység

A gyermekvédelmi ellátórendszerrel kapcsolatos feladatok:

-   saját ügyeiben, valamint a kerületi Gyámhivatal felkérésére környezettanulmányt készít, közreműködik a gyámhivatali határozat végrehajtásában,

-    elbírálja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való igényjogosultságot,

-    megállapítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,

-   elbírálja a beiskolázási segélyre, valamint az étkezési támogatásra vonatkozó kérelmeket,

-    elbírálja a rendszeres nevelési segély kérelmeket,

-         elbírálja a szociális tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó kérelmeket,

-         elbírálja az óvodáztatási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket,

-         gondoskodik a gyermekeket és fiatal felnőtteket érintő tömegközlekedési támogatások folyósításáról, nyilvántartásáról,

-         gondoskodik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri támogatás folyósításáról,

-         gondoskodik a karácsonyi segély folyósításáról,

-         kapcsolatot tart a kerületi személyes gondoskodást nyújtó intézményekkel, civil szervezetekkel.

 

 A szociális ellátórendszerhez kapcsolódó egyéb feladatok:

 

-         bizottság elé terjeszti az egyedi támogatási kérelmeket,

-    a törvényi és külön jogszabályban meghatározottak szerint vezeti a nyilvántartásokat,

-         ellátja mindazon feladatot, amelyeket, törvény, kormányrendelet, ágazati miniszteri rendelet a továbbiakban hatáskörébe utal,

-         az egyéb természetbeni juttatások (húsvéti csomag, burgonya akció, karácsonyi csomag) körébe tartozó feladatok megszervezése és lebonyolítása,

-         az ellátási szerződéssel rendelkező szervezetek (családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány, Oltalom Karitatív Egyesület) esetében tevékenységük figyelemmel kísérése, beszámoltatása,

-         a Szociálpolitikai Kerekasztal megszervezése,

-         elkészíti a Szolgáltatástervezési koncepciót és gondoskodik annak felülvizsgálatáról,

-         a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének és felülvizsgálatának koordinálása,

-         ellátja az aláírástól az ünnepélyes átadásig keletkező szakmai, pénzügyi teendőket

§         a Belváros Szociális Munkáért Díj és

§         a Belváros Egészségügyért Díj

§         a Hivatali dolgozók Nyugdíjas Karácsonyi Ünnepség tekintetében.

 
Kapcsolódó ügyek