2019. 11. 14. csütörtök, Aliz napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Polgármesteri Titkárság

Az iroda tevékenység

Önkormányzati kommunikációs feladatok (külső, belső és média kapcsolatok):

-          ápolja a kormányzati és országos hatáskörű szervekkel a kapcsolatot,

-          törekszik minél szélesebb kapcsolatrendszert kiépíteni és működtetni a budapesti és egyéb hazai önkormányzatokkal,

-          koordinálja a kerületben működő nem önkormányzati intézményekkel, hivatalokkal történő kapcsolattartást,

-          folyamatosan kapcsolatot épít ki a társadalmi és civil szervezetekkel, szervezi és lebonyolítja a találkozókat,

-          szervezi, koordinálja az önkormányzat, a hivatal belső kommunikációs tevékenységét,

-          törekszik az önkormányzat, a hivatal egységes arculatának kialakítására, ennek érdekében elkészíti az arculati kézikönyvet, és információs anyagokat,

-          koordinálja az AranyTíz Kft. által lebonyolításra kerülő önkormányzati rendezvényeket,

-          szervezi és koordinálja az önkormányzat és hivatala médiatevékenységét,

-          tájékoztatja az országos- és helyi sajtót az önkormányzat és hivatala fontosabb eseményeiről, döntéseiről, a szakosztály bevonásával sajtótájékoztatói tevékenységet lát el,

-          folyamatosan kapcsolatot tart az írott sajtóval, televízióval és rádióval,

-          segíti az önkormányzat és hivatala tevékenységének nyilvánosságát, melynek során támogatást nyújt a sajtó munkatársainak az információ gyűjtésében,

-          folyamatosan kapcsolatot tart a kerületi írott sajtóval és kábeltelevízióval,

-          szervezi az önkormányzat sajtótájékoztatóit,

-          sajtófigyelést végez,

-          előkészíti a Polgármesteri Titkárság tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi döntéseket, előterjesztéseket.

 

 

Adminisztrációs feladatok:

 

-          ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Titkárság napi munkavégzését elősegítő feladatokat,

-          ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Titkárság levelezését, vendéglátásával kapcsolatos technikai, adminisztrációs tevékenységet.

 

 

 

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok:

 

-          Segíti a Polgármestert a katasztrófavédelemmel kapcsolatos igazgatási és védelmi feladatok ellátásában.Elérhetőség
Telefon 872-7221

Munkatársak
Takács Bernadett osztályvezető helyettes
Esztergályos Viktória alpolgármesteri referens
Fazekas Valéria alpolgármesteri titkárnő
Gombos Izabella titkárnő, ügyintéző
Herkli László közbiztonsági referens
Ligeti Anna polgármesteri asszisztens
Repkényi Dóra sajtóreferens