2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Polgármesteri Titkárság

Az iroda tevékenység

Önkormányzati kommunikációs feladatok (külső, belső és média kapcsolatok):

-          ápolja a kormányzati és országos hatáskörű szervekkel a kapcsolatot,

-          törekszik minél szélesebb kapcsolatrendszert kiépíteni és működtetni a budapesti és egyéb hazai önkormányzatokkal,

-          koordinálja a kerületben működő nem önkormányzati intézményekkel, hivatalokkal történő kapcsolattartást,

-          folyamatosan kapcsolatot épít ki a társadalmi és civil szervezetekkel, szervezi és lebonyolítja a találkozókat,

-          szervezi, koordinálja az önkormányzat, a hivatal belső kommunikációs tevékenységét,

-          törekszik az önkormányzat, a hivatal egységes arculatának kialakítására, ennek érdekében elkészíti az arculati kézikönyvet, és információs anyagokat,

-          koordinálja az AranyTíz Kft. által lebonyolításra kerülő önkormányzati rendezvényeket,

-          szervezi és koordinálja az önkormányzat és hivatala médiatevékenységét,

-          tájékoztatja az országos- és helyi sajtót az önkormányzat és hivatala fontosabb eseményeiről, döntéseiről, a szakosztály bevonásával sajtótájékoztatói tevékenységet lát el,

-          folyamatosan kapcsolatot tart az írott sajtóval, televízióval és rádióval,

-          segíti az önkormányzat és hivatala tevékenységének nyilvánosságát, melynek során támogatást nyújt a sajtó munkatársainak az információ gyűjtésében,

-          folyamatosan kapcsolatot tart a kerületi írott sajtóval és kábeltelevízióval,

-          szervezi az önkormányzat sajtótájékoztatóit,

-          sajtófigyelést végez,

-          előkészíti a Polgármesteri Titkárság tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi döntéseket, előterjesztéseket.

 

 

Adminisztrációs feladatok:

 

-          ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Titkárság napi munkavégzését elősegítő feladatokat,

-          ellátja a polgármester, az alpolgármesterek, a Polgármesteri Titkárság levelezését, vendéglátásával kapcsolatos technikai, adminisztrációs tevékenységet.

 

 

 

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok:

 

-          Segíti a Polgármestert a katasztrófavédelemmel kapcsolatos igazgatási és védelmi feladatok ellátásában.Elérhetőség
Telefon 872-7221

Munkatársak
Takács Bernadett osztályvezető helyettes
Brock Kincső asszisztens
Esztergályos Viktória alpolgármesteri referens
Gombos Izabella titkárnő, ügyintéző
Herkli László közbiztonsági referens
Ligeti Anna polgármesteri asszisztens
Maliga Enikő alpolgármesteri referens
Repkényi Dóra sajtóreferens