2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Társadalmi és Külkapcsolati Osztály

Az iroda tevékenység

 

Feladatai:

 

-              szervezi az önkormányzat rendezvényeit (nemzeti ünnepek, idősek napjához kapcsolódó rendezvények, nőnapi ünnepségek, mikulás ünnepségek, karácsonyi ünnepségek, szilveszteri nagy rendezvény, megemlékezések, fesztiválok, hivatali ünnepségek, avatások/átadások stb.),

-              ellátja az önkormányzat, a hivatal protokolláris kötelezettségeit,

-              szervezi és bonyolítja a Pro Civibus-, Jövő Városáért-, Díszpolgári cím és Érdemkereszt-, Érdemkereszt-, Közszolgálati Érdemérem-, Belváros Ifjú Tehetsége, Szent György Díj díjátadó ünnepséget és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat,

-              megszervezi a Képviselő-testület bizottságai által adományozott díjak díjátadó rendezvényeit: Rettei Ferenc Díj, Belváros Művelődéséért Díj, Belváros Szociális Munkáért Díj, Belváros Egészségügyéért Díj,

-              előkészíti és levezeti a polgármesteri fogadóórát,

-              megírja a lakossági válaszlevél tervezeteket,

-              rövidebb fordításokat készít.

 

Hazai és nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:

-              ápolja a kormányzati és országos hatáskörű szervekkel a kapcsolatot,

-              törekszik minél szélesebb kapcsolatrendszert kiépíteni és működtetni a budapesti és egyéb hazai önkormányzatokkal,

-              koordinálja a kerületben működő nem önkormányzati intézményekkel, hivatalokkal történő kapcsolattartást,

-              folyamatos kapcsolatot épít ki a társadalmi és civil szervezetekkel,

-              szervezi az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait különös tekintettel a testvérvárosi kapcsolatokra,

-              ellátja az önkormányzat valamennyi nemzetközi kapcsolatával összefüggő levelezést,

-              gondoskodik a külföldi vendégek fogadásáról, programjáról,

-              gondoskodik a képviselő- testület, a tisztségviselők, és a hivatal dolgozóinak hivatalos célú külföldi utazásainak megszervezéséről.

Sportfeladatok:

 

-       szervezi és bonyolítja a Belváros Ifjú Sportolója díjátadó ünnepséget és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat,

-       szervezi és bonyolítja a kerületi szintű diák sportversenyeket ás programokat,

-       javaslatot tesz sportrendezvények lebonyolításának elismerésére,

-       javaslatot tesz a „jó tanuló - jó sportoló” cím adományozásával kapcsolatos teendőket,

-       javaslatot tesz a sport területén adható kitüntetésekre országos, fővárosi és önkormányzati szinten,

-       előkészíti az önkormányzat és a kerületi sportegyesület/ek/ között megkötendő együttműködési megállapodás/oka/t,

-       segíti a kerületi sportági bizottságok és szakszövetségek tevékenységét.

 

Kulturális feladatok:

 

-       előkészíti a közművelődési- és sportkoncepciót,

-       elkészíti a közművelődési és együttműködési szerződések, megállapodások tervezetét,

-       ellátja az aláírástól az ünnepélyes átadásig keletkező összes teendőket a

o       Kölcsey Ferenc Díj és a

o       Pilinszky Emlékérem tekintetében.

-              gondoskodik a pályázatok kiírásával és lebonyolításával kapcsolatos teendőkről:

- Belvárosi Művészeti Ösztöndíjpályázat,

- Pályázat kulturális programokra és a

- Szobortervpályázat tekintetében.

-       ünnepi műsorok szervezése, összeállítása, megvalósítása.

        Elérhetőség
Telefon 872-7533

Munkatársak
Straub Orsolya osztályvezető helyettes
Harangozó Laura ügyintéző
Kardos-Erdődi Gyöngyi ügyintéző
Boda Éva Kulturális referens
Hajnal Csilla társadalmi és külkapcsolati ügyintéző