2020. 08. 10. hétfő, Lőrinc napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Önkormányzati Közigazgatási Bírságolási és Birtokvédelmi Csoport

Az iroda tevékenység
 

 

Önkormányzati közigazgatási bírságolási eljárás

 

Az eljárás a közterület-felügyelők, a rendőrök ellenőrzése során tapasztalt szabályszegések észlelése és bejelentése vagy lakossági bejelentés alapján indul. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

·         a bejelentő nevét és elérhetőségét

·         a szabályszegő nevét, címét /székhelyét

·         a cselekmény helyének, időpontjának és a körülmények leírását

·         a bizonyítási eszközök megjelölését (pl.tanúk nevét, címét)

·         a bizonyítékok csatolását (pl. fotók)

 

Közigazgatási bírság állapítható meg azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben, aki az V. kerület közigazgatási területén:

·         a közterületet a 15/2013. (IV.18.) sz. rendeletben meghatározott hozzájárulás vagy megállapodás nélkül, illetve attól eltérő módon használja,

·         a közterületet a rendeltetésétől eltérően használja (pl. lépcsőkön, kőpadokon, közút tartozékain gördeszkázik, rollerezik görkorcsolyázik vagy kerékpározik)

·         a zöldterületeket, zöldfelületeket rendeltetéstől eltérően használja

·         közterület tisztántartásával kapcsolatos mulasztást követ el,

·         az üzletek nyitvatartási rendjét megszegi (2005. évi CLXIV. tv. és 36/2011. (X.17.) önk. rendelet)

·         a szeszesital árusítással kapcsolatos szabályokat megszegi, (36/2011. (X.17.) önk. rendelet)

·         a szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályokat megszegi, (24/2000. (VII.5.) önk. rendelet)

·         az állattartási szabályokat megszegi, (16/2009. (IV.23.) önk. rendelet)

·         a hirdetményekkel kapcsolatos szabályokat megszegi (29/2004. (VI.24.) önk. rendelet)

·         a zajvédelem helyi szabályait megszegi (45/2011. (X.11.) önk. rendelet)

 

A rendeletben felsorolt cselekmények miatt 150.000.- forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, illetve a közterület-felügyelő 50.000.- forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. A rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az eljárás 3.000.- Ft illetékköteles. A fellebbezés 5.000.- Ft illetékköteles, melyet a képviselő-testület bírál el.

 

Jogszabályok:

1.        A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

2.        A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 57/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet