2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Önkormányzati Közigazgatási Bírságolási és Birtokvédelmi Csoport

Az iroda tevékenység

Önkormányzati közigazgatási bírságolási eljárás

 

 

 

Ügytípus definíciója:

 

Az eljárás a közterület-felügyelők, a rendőrök ellenőrzése során tapasztalt szabályszegések észlelése és bejelentése vagy lakossági bejelentés alapján indul. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 
 • a bejelentő nevét és elérhetőségét
 • a szabályszegő nevét, címét /székhelyét
 • a cselekmény helyének, időpontjának és a körülmények leírását
 • a bizonyítási eszközök megjelölését (pl.tanúk nevét, címét)
 • a bizonyítékok csatolását (pl. fotók)

 

 

150.000 Forintig terjedő közigazgatási bírság, vagy 50.000 Forintig terjedő helyszíni bírság állapítható meg azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben, aki az V. kerület közigazgatási területén:

 

 

 
 • a Budapest V. kerület tulajdonában álló közterületet a 22/2018. (XII.19.) sz. rendeletben meghatározott hozzájárulás vagy megállapodás nélkül, illetve attól eltérő módon használja,
 • a zöldterületeket, zöldfelületeket rendeltetéstől eltérően használja
 • közterület tisztántartásával kapcsolatos mulasztást követ el,
 • az üzletek nyitvatartási rendjét megszegi
 • az állattartási szabályokat megszegi,
 • a zajvédelem helyi szabályait megszegi

 

 

Természetes személyekkel szemben 200.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság illetve 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság állapítható meg az alábbi szabályszegések esetén:

 

 

 
 • aki a közterületet a rendeltetésétől eltérően használja (pl. lépcsőkön, kőpadokon, közút tartozékain gördeszkázik, rollerezik, görkorcsolyázik vagy kerékpározik, a 3/2019. (II.11.) sz. rendeletben meghatározott eszközöket bérbe vagy kölcsönbe adja)
 • aki a közterületen közlekedés és tájékoztatás szabályait megszegi (pl. elektromos, vagy más meghajtású, szabadidős vagy turisztikai eszközzel, táblával jelzett gyalogos övezetben nem azokról leszállva közlekedik, Budapest V. kerületi üzlethelyiségben nem helyez ki tájékoztatót a tilalommal érintett területekről)

 

 

A rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az eljárás illetékmentes.

 

 

 

Jogszabályok:

 
 1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló módosított 3/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet
 3. Az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló módosított 22/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet
 4. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 5. Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló módosított 36/2011. (X.17.) önkormányzati rendelet
 6. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 14/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet
 7. A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 45/2012. (X.11.) önkormányzati rendelet

 

 

 

 

 

Ügyfélfogadás helye:

 

Budapest V. Kerületi Polgármesteri Hivatal (VI. em. 603. szoba) 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

 

 

 

Ügyfélfogadási idő:

 

Hétfő: 13.30-18.00-ig

Szerda: 8.00-16.30-ig

Péntek. 8.00-11.30-ig

 

 

 

Tájékoztatásnyújtás:

 
 1. Papp Mária

tel.: 872-7291

e-mail: papp.maria@belvaros-lipotvaros.hu

 

 

 
 1. Borosné Horváth Lilla

tel.: 872-7247

e-mail: borosne.lilla@belvaros-lipotvaros.hu

 

 

 Kapcsolódó ügyek