2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Testületi Csoport

Az iroda tevékenység

 

A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok:

Gondoskodik a testület üléseinek megszervezéséről:

-       alakuló ülés megszervezése,

-       munkaterv-tervezet elkészítése,

-       a testületi ülések meghívó-tervezetének elkészítése és  egyeztetése az illetékesekkel,

-       a meghívók, előterjesztések sokszorosítása, postázása,

-              az ülések technikai megszervezése, lebonyolítása.

 

 

A képviselő-testületi ülések utómunkálatainak keretében elkészíti:

 

-       a határozatok munkapéldányát, az ülések jegyzőkönyvét,  majd továbbítja az illetékesekhez, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalához,

-       figyelemmel kíséri a testületi ülésen elhangzott kérdések, interpellációk határidőben történő megválaszolását,

-       gondoskodik a testületi ülések eredeti előterjesztéseinek  és jegyzőkönyveinek beköttetéséről, Levéltárba helyezéséről,

-              közreműködik a képviselők munkájának segítésében ügyviteli, valamint szervezési feladataik megoldásában.

 

Vezeti az alábbi nyilvántartásokat:

 

-       kérdések, interpellációk,

-              önkormányzati képviselők fogadóórája,

-              hatályos önkormányzati rendeletek tára,

-              normatív testületi határozatok tára,

-              testületi határozatok tára,

-              bizottsági határozatok tára,

-              a testület bizottságai által leadott hatáskörben hozott határozatok tára.

 

Egyéb szervezési feladatok:

 

-       közreműködik a közmeghallgatások, lakossági fórumok megszervezésében, lebonyolításában, utómunkálataiban,

   -       ellátja az osztály gépelési feladatait, valamint szükség esetén közreműködik a  Hivatalnál jelentkező tárgyalások hanganyagainak leírásában,

  -        ellátja a képviselő-testület bizottságainak munkáját segítő ügyviteli feladatokat.Elérhetőség
Cím 406

Munkatársak
Józsa Edina Testületi Csoport, bizottsági ügyintéző
Keresztszeghy Miklósné Testületi Csoport, tanácsnoki, bizottsági ügyintéző
Kéri Tiborné Testületi Csoport, bizottsági ügyintéző