2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Személyzeti Csoport

Az iroda tevékenység

 

Feladatait a Jegyző közvetlen irányítása alatt végzi.

Személyzeti- és munkaügyi feladatok:

 

-       javaslatot tesz a köztisztviselői létszámmal való gazdálkodás hivatali szintű koordinálására,

-       a munkáltatói jogkörbe tartozó személyzeti, munkaügyi, oktatási feladatok előkészítése, döntés utáni végrehajtása,

-       részt vesz a Hivatal köztisztviselőinek illetményrendszerére, juttatásaira vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében,

-       naprakész információval rendelkezik a létszám alakulásáról, annak változásáról,

-       a munkaerő szükséglet biztosítása, kiválasztás, beilleszkedés előkészítése,

-      előkészíti a MÁK részére a munkavállalók ki- és belépésével kapcsolatos  okmányokat,

-       nyilvántartja és vezeti a Hivatal köztisztviselőinek személyi anyagait,  

-       szervezi a Hivatal köztisztviselőinek oktatását, továbbképzését, szakmai konferenciákon való részvételét,

-       ellátja a hivatali dolgozók vonatkozásában a szociális és jóléti tevékenységgel összefüggő feladatokat,

-       figyelemmel kíséri az Európai Unióhoz való csatlakozás közigazgatási teendőit,

-       teljesíti a jogszabályban előírt adatszolgáltatásokat,

-       vezeti a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos nyilvántartást, -       gondoskodik a beléptető-kártyák nyilvántartásáról,

-       ellátja a Hivatal köztisztviselői tekintetében a Nyugdíjpénztárral és az Egészségpénztárral kapcsolatos a munkáltatót terhelő kötelezettségeket,

-       koordinálja a cafetéria-juttatásokat a Hivatal tekintetében.