2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Informatikai Csoport

Az iroda tevékenység

-       szervezi és irányítja az informatikai feladatokat,

-        a meglévő szoftver rendszerekhez szükség esetén kiegészítő programokat tervez és készíttet,

-   gondoskodik a karbantartás megszervezéséről, az egyszerű hibaelhárítási feladatok elvégzéséről, illetve a bonyolultabb munkák elvégeztetéséről,

-    az üzemelő rendszerekben beállítatja a hozzáférési jogosultságokat és nyilvántartja azokat,

-   ellátja az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati választások , népszavazások alatt a számítástechnikai feladatokat,

-     gondoskodik a Hivatal saját tulajdonában lévő számítástechikai eszközök karbantartásáról, ellenőrzi a használatra átvett eszközök állapotát, szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról, cseréjéről,

-     nyilvántartást vezet a használatra átvett számítástechnikai eszközökről, gondoskodik a karbantartásukról,

-       kapcsolatot tart a használatra átvett számítástechnikai eszközök tulajdonosával,

-       felelős a számítástechnikai szabályzatok naprakészen tartásáért