2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Müszaki koordinációs csoport

Az iroda tevékenység

 

A rendelkezésére bocsátott adatokból nyilvántartást vezet az önkormányzati tulajdonú városüzemeltetéssel és vagyonkezeléssel megbízott gazdasági társaságok által végrehajtott beruházásokról, felújításokról, rehabilitációkról, ezek meghatározó dokumentumairól. Az ellenőrizendő gazdasági társaságok körét a Jegyző, a dokumentumok körét az Építési és Műszaki Osztály határozza meg.

 

A Műszaki Koordinációs Csoport munkatársa a nyilvántartandó anyagok megszerzése érdekében meghívásra részt vesz a beruházások, felújítások, rehabilitációk és az ezekre vonatkozó tervezések kooperációs bejárásain, hatósági és közmű egyeztetésein, műszaki átadás-átvételi eljárásain, illetve a garanciális és szavatossági bejárásokon.

 

Jegyzői feladatutasítás esetén az gazdasági társaságok által kiadott számlák háttérellenőrzésre is kerülhetnek. Ilyen esetben a Jegyzői Titkárságról szignálás után az Építési és Műszaki Osztály Műszaki Koordinációs Csoportja teljesítési igazolással, vagy véleménnyel továbbítja a számlát a Pénzügyi Osztály felé. A gazdasági társaságnak kérésre ekkor a számlához kötődő beruházás akár teljes dokumentációját át kell adni a Csoport számára. A feladat során amennyiben az elvégzett munka, a számla, vagy a beruházás egyéb jellemzőjében hiányosságot, problémát észlel, azt jelzi a gazdasági társaság felé, illetve az adott beruházásra vonatkozó számla kifizetésének felfüggesztését javasolhatja véleményében a Pénzügyi Osztály felé a hiányosság pótlásig.

 

Nyilvántartásáról, illetve annak részeiről tájékoztatást ad az önkormányzati és hivatali érintett szervezeti egységek számára.