2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Hatósági Csoport

Az iroda tevékenység

-          elsőfokú hatósági jogkörben a kereskedelmi tevékenység bejelentésével, az üzletek működési engedélyének kiadásával, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárást lefolytatja,

-          kiadja, módosítja, megszünteti a működési engedélyeket,

-          a kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárást lefolytatja, az igazolást illetve az értesítést kiállítja,

-          a bejelentésről nyilvántartást vezet, amelyet közzétesz az interneten,

-          a működési engedéllyel rendelkező kereskedőkről nyilvántartást vezet, amelyet közzétesz az interneten,

-          kiadja, módosítja, megszűnteti a telepengedélyeket,

-          a bejelentés köteles ipari tevékenységek nyilvántartásával kapcsolatos eljárást lefolytatja,

-          megszervezi az új telep létesítését megelőző helyszíni szemlét (a rendeletben felsorolt szakhatóságokkal és a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal), és az eljárást lefolytatja,

-          a telepengedéllyel rendelkező illetve a bejelentés köteles ipari tevékenységeknél a tevékenységi kör bővítése, megváltoztatása vagy módosítása esetén az eljárást lefolytatja,

-          a szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárást lefolytatja, és a meghatározott szállástípusra - egyéb szálláshely engedélyezése kivételével - szálláshely-üzemeltetési engedélyt valamint határozatot állít ki,

-          a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről nyilvántartást vezet, amelyet közzétesz az interneten,

-          véleményezi a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társuláshoz benyújtott teraszok értékesítésével kapcsolatos kérelmeket, valamint a közterületen történő árusításokat és igazolja a kereskedés jogosságát,

-          ellátja a hatáskörébe utalt Hold utcai piac igazgatási feladatait,

-          a vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárást lefolytatja, az engedély megadásával egyidejűleg intézkedik a vásárok rendezőjének, illetve a piacok fenntartójának hatósági nyilvántartásba vételéről,

-          előkészíti a képviselő-testületi valamint a bizottsági előterjesztéseket és a határozati javaslatokat,

-          statisztikai adatokat szolgáltat negyedévenként a KSH-nak a kerületben újonnan létesített, megszüntetett, módosított üzletekről,

-          amennyiben a profilkötötten megvásárolt üzletek ellenőrzése során az Ellenőrzési Csoport szabálytalanságot tapasztal, a Hatósági Csoport a szükséges intézkedések megtétele céljából értesíti az illetékes osztályt,

-          hitelesíti a vásárlók könyvét,

-          kezeli az ügyiratokat,

-          vezeti a nyilvántartásokat,

-          elvégzi az egyes feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációt,

-          a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről a kereskedelmi törvényben előírtak szerint és módon közhiteles nyilvántartást vezet,

-          a naprakész közhiteles nyilvántartást minden naptári negyedévet követő 10. napig átadja a Pénzügyi Osztálynak.

 

A Hatósági Csoport jegyzői hatáskörben hozott intézkedései:

 

-          a 210/2009. (IX.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. és 6. melléklet 1. pontjában felsorolt élelmiszer csoportba tartozó termékkörökre tett bejelentésről igazolás kiadása,

-          a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, kizárólag üzletben forgalmazható termékek esetén az üzletek működési engedélyének kiadása,

-          szálláshely-üzemeltetési engedély valamint határozat kiadása,

-          a magánszállásadói tevékenység nyilvántartásba vételéről az igazolás kiadása.