2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Ellenőrzési Csoport

Az iroda tevékenység

 

 

-          az illetékességi területen rendszeresen ellenőrzi valamennyi kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltatást végző egységek tevékenységét,

-          a kereskedelmi tevékenységet a hatósági nyilvántartásba vételt, illetve a Hatósági Csoport tájékoztatását követően minden esetben ellenőrzi,

-          intézkedik a szabálytalanság megszüntetéséről, és az esetleges felelősségre vonásról,

-          indokolt esetekben utóellenőrzéseket végez,

-          esetenként komplex ellenőrzéseket végez az ÁNTSZ munkatársaival, valamint más hatóságok (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, MGSZH, Rendőrség, Tűzoltóság, Építési és Műszaki Osztály) bevonásával,

-          évente kétszer komplex ellenőrzést végez a Hold utcai Vásárcsarnokban,

-          az idegenforgalmi szezonban éjszakai ellenőrzéseket végez a kerület vendéglátó helyein,

-          évente háromszor szakhatóságok bevonásával ellenőrzést végez a zenés-táncos szórakozóhelyeken,

-          a lakossági panaszbejelentéseket, valamint közérdekű bejelentéseket hatáskörbe tartozóan kivizsgálja, és intézkedik,

-          az egyéb szálláshelyeket (magánszálláshelyek) panaszbejelentés alapján ellenőrzi,

-          elvégzi az egyes feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációt,

-          indokolt esetben szabálysértési, közigazgatási bírságolási ügyben feljelentést tesz,

-          rendszeresen ellenőrzi a telepengedélyhez kötött illetve a bejelentés köteles ipari tevékenységek telephelyen történő gyakorlását,

-          a telep működésének ellenőrzésekor észleltek alapján a jegyzőnél kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét,

-          a szakhatósági megkeresések illetve a kiadott határozatok alapján elvégzi a telepengedélyek illetve a bejelentés köteles ipari tevékenységek végzésének utóellenőrzését,

-          a közhiteles hatósági nyilvántartásban bekövetkezett változásokat a helyszínen folyamatosan ellenőrzi.

Az Ellenőrzési Csoport jegyzői hatáskörben történő intézkedései:

 

A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén

-          elrendeli az üzlet és szálláshely ideiglenes vagy azonnali bezárását,

-          korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet,

-          elrendeli az üzlet kötelező éjszakai zárva tartását,

-          korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatási tevékenységet,

-          megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését,

-          ha az adott tevékenység engedélyhez kötött, visszavonja az engedélyt,

-          szabálytalanságok esetén végzésben felhívja az üzemeltetőt,

-          bírságot szab ki,

-          a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályiról szóló törvény alapján a rendőrség kezdeményezésére az üzletet bezáratja,

-          a világörökségi területen korlátozza a szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra közötti nyitva tartását, 

-          a telepengedélyhez kötött, illetve a bejelentés köteles ipari tevékenyég telephelyen történő gyakorlását felfüggeszti, korlátozza, megtiltja vagy a telepet ideiglenesen bezáratja,

-          a telepengedélyt visszavonja, illetve a bejelentés köteles ipari tevékenységet törli s nyilvántartásból.

 

 

 
Munkatársak
Kenyeresné dr. Ruff Orsolya Ellenőrzési Csoport, csoportvezető
Rubóczki Adrienn Ellenőrzési Csoport, kereskedemi ügyintéző
Szitár Szabolcs Ellenőrzési Csoport, ellenőr