2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Lakás Csoport

Az iroda tevékenység

 

Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 

-   döntésre előkészíti a méltányossági, pályázaton kívüli kérelmeket,        

-   a döntéseknek megfelelően szociális bérlakások biztosítása, a Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály által rendelkezésre bocsátott kereten belül,

-   döntésre előkészíti a nyugdíjasházi elhelyezés iránti kérelmeket,

-   a döntéseknek megfelelően nyugdíjasházi bérlakások biztosítása, a Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály által rendelkezésre bocsátott kereten belül,

-   döntésre előkészíti a szociális bérlakások esetében a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg másik önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelmeket,          

-   a döntéseknek megfelelően cserelakás biztosítása, a Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály által rendelkezésre bocsátott kereten belül,

-   nyilvántartja a bizottsági határozattal jóváhagyott méltányossági lakás- és lakáscsere kérelmezőket,

-   nyilvántartja a bizottsági határozattal jóváhagyott nyugdíjasházi elhelyezésre váró kérelmezőket.

 

A beérkezett ügyiratok esetében a szükséges eljárást lefolytatja a szociális alapon bérbe adott és a szociális lakbért fizető bérlők által bérelt lakások esetében:

 

-   az önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakások bérbeadása,

-   szociális bérlakások esetében a lakáscsere szerződések lebonyolítása,

-   a szociális lakásbérleti jogviszony folytatására irányuló kérelmek elbírálása (a bérlő halála vagy tartási szerződés esetén),

-   a jogcím nélkül lakó személyek lakásügyének rendezése, szükség esetén a kérelmek bizottsági előterjesztése, ha a szociális jogosultság feltétele fennáll, a döntés végrehajtása,

-   a szociális bérlakások esetében kizárólagos bérlőként történő elismerés,

-   szociális bérlakásnál a bérlőtársi szerződés közös megegyezéssel való felmondásának elbírálása,

-   szociális bérlakás esetében a bérlőtársi jogviszony kialakítására irányuló kérelem elbírálása,

-   a szociális bérlakásba való befogadási kérelmek elbírálása azok részére, akiknek az 1993. évi LXXVIII. törvény nem teszi lehetővé, szükség esetén a kérelmek bizottsági előterjesztése, a döntés végrehajtása,

-   elkészíti és előterjeszti a határozott időre szóló szociális bérlakások határozatlan időre történő bérbeadásának kérelmét a bizottság részére, gondoskodik a döntés végrehajtásáról,

-   szociális bérlakások esetében a határozott idejű bérleti jogviszony előbérleti jog alapján történő meghosszabbítása,

-   tartási szerződések jóváhagyása, a szerződések teljesítésének ellenőrzése,

-   szociális bérlakások esetében lefolytatja a lakbér-felülvizsgálati eljárást,

-   intézkedik a szociális bérlakások bérleti szerződés felmondása tekintetében, ha arra az 1993. évi LXXVIII. törvény 24. §‑a  alapján szükség van.

 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos feladatok:

 

-   döntésre előkészíti az ifjú házasok és a helyi támogatásokra irányuló kérelmek elbírálását, ezt követően a szerződéseket, a jelzálogjog és a terhelési tilalom bejegyzése tekintetében,

-   a Pénzügyi Osztállyal közösen figyelemmel kíséri a visszafizetések ütemét,

-   megállapítja a fiatalok helyi életkezdési támogatására való jogosultságot.