2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Belső ellenőrzés

Az iroda tevékenység

Feladatait a jegyző közvetlen irányítása alatt végzi.

Közreműködik a jegyző törvényességi ellenőrző tevékenységében, ennek keretében éves vizsgálati terv alapján cél- téma- és utóvizsgálatokat végez a Hivatal egyes szervezeti egységeinél, ezekről jelentést készít, a jelentésben foglaltak alapján javaslatot tesz a jegyző felé a szükséges intézkedések megtételére.

 

A belső ellenőrzési vezető által elkészített stratégiai és éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi:

 

-          a Hivatal szervezeti egységeinél, és az önkormányzati költségvetési szerveknél a folyamatba épített az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendek működését,

-          a pénzügyi-irányítási, és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát eredményességét,

-          a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást,

-          ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése és kiküszöbölése érdekében,

-          nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,

-          ellenőrzi a szakmai feladatok és az annak megvalósítására szolgáló pénzeszközök takarékos és szabályszerű felhasználását,

-          ellenőrzi a jogszabályok, a belső szabályzatok, a bizonylati rend és az okmányfegyelem betartását,

-          ellenőrzi az önkormányzati tulajdon védelmét, annak szervezettségét,

-          előkészíti a Képviselő-testület elé történő beterjesztésre az éves ellenőrzési tervet és a végrehajtásáról szóló éves összesítő jelentést,

-          ellenőrzi az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásáról készített elszámolásokat,

-          ellenőrzi az önkormányzat többségi irányítását biztosító és befolyása alatt működő gazdasági társaságokat, közhasznú szervezeteket,

-          ellenőrzi a közbeszerzéseket és a közbeszerzési eljárásokat,

-          elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelését, valamint a működésük gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

 Elérhetőség
Cím 202
Telefon 872-7383

Munkatársak
Dobos Lászlóné csoportvezető
Gájer Zsófia adminisztrátor