2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Költségvetési és számviteli csoport

Az iroda tevékenység

 

Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 

-       az államháztartási törvényben és az ahhoz kapcsolódó kormányrendeletekben előírtak figyelembevételével:

                        ·          elkészíti a költségvetési koncepciót,

            ·          elkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet, az éves költségvetés összeállítása során beépítve az önállóan gazdálkodó intézményeket is,

·          javaslatot tesz a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedések kezdeményezésére, az előirányzat-módosítások képviselő-testületi jóváhagyására,

·          elkészíti a féléves beszámolót és az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet,

·          elkészíti a pénzmaradvány-elszámolást,

·          rendszeresen adatot és információt szolgáltat:

°          a törzskönyvi és adminisztratív jellegű nyilvántartásokba    történő bejegyzéshez,

  °          a költségvetés tervezéséhez,

  °          az előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez,

  °          a pénzellátáshoz,

  °          a nettó finanszírozáshoz,

  °          a költségvetési folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez, (pénzforgalmi jelentések)

  °          a statisztikai adatgyűjtéshez,

·          ellátja a bevételek analitikus könyvelését pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,

·          számlázza a bevételeket a vevők részére,

·          ellátja a kiadások átutalását, analitikus nyilvántartását pénzforgalmi számlánként és készpénzfizetések esetén,

·          végzi a hóközi kifizetések kiírását, számfejtését,

·          ellátja a kötelezettségvállalások fedezetigazolását,

·          végzi a külföldi utazással, kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézést,

·          intézi az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötését,

·          ellátja a munkáltatói kölcsönnel, helyi támogatással és a lakáshoz jutás támogatásával kapcsolatos teendőket,

·          ellátja az Építési és Műszaki Osztály által kiszabott eljárási bírságok behajtásával kapcsolatos feladatokat.

Számviteli feladatok:

 

-       ellátja a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat a Hivatal számviteli szabályzatában foglaltak betartásával,

-       végzi a gazdasági események megfigyelését, mérését, feljegyzését, elemzését,

-       végzi a könyvvezetést, rendszeres elszámolást, amely az eszközök (ingatlanok, gépek, készletek, pénzeszközök, stb.) és a források (saját tőke, tartalékok, stb.) állományát és ezek változását értékben, folyamatosan nyilvántartja,

-       vezeti a gazdálkodáshoz, könyvvezetéshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, (eszközök, követelések, kötelezettségek)

-       érvényesíti a kifizetéseket,

-       végzi a napi bevételek, továbbá a napi kiadások kontírozását főkönyvi számlák szerint, minden bankszámlához kapcsolódóan,

-       ellátja az ÁFA nyilvántartást,

-       végzi a főkönyvi szintetikus könyvelést szakfeladatonként,

-       végzi az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változások könyvelését, elkészíti a féléves és év végi mérleget,

-              ellátja az önkormányzati és intézményi bér nettósítási adatok könyvelését, ellenőrzését,

-              bejelenti a kötelezői igényeket a Cégbíróság felé.Elérhetőség
Telefon 317-9342

Munkatársak
Harkai Gábor Költségvetési és számviteli csoport, csoportvezető
Dr. Bágyi-Rosta Ágnes Költségvetési és számviteli csoport, ügyintéző
Rácz - Molnár Anita Költségvetési és számviteli csoport, ügyintéző
Bánhegyi Eszter Költségvetési és számviteli csoport, pénzügyi ügyintéző
Hidasné Zeemann Edit Költségvetési és számviteli csoport, költségvetési ügyintéző
Kelemen Lászlóné Költségvetési és számviteli csoport, pénzügyi ügyintéző
Kósáné Hajdú Annamária Költségvetési és számviteli csoport, könyvelő ügyintéző
Kosaras-Nováki Gréta Költségvetési és számviteli csoport, könyvelő ügyintéző
Kövesdi Katalin Költségvetési és számviteli csoport, pénzügyi ügyintéző
Lukács-Benkő Zsófia Költségvetési és számviteli csoport, pénzügyi ügyintéző
Muliter Gréta Költségvetési és számviteli csoport, pénzügyi ügyintéző
Orbánné Szabados Ágnes Költségvetési és számviteli csoport, pénzügyi ügyintéző
Sárkány Bettina Költségvetési és számviteli csoport, pénzügyi ügyintéző
Szentgyörgyi Margit Költségvetési és számviteli csoport, költségvetési ügyintéző
Vizler Júlia Költségvetési és számviteli csoport, pénzügyi ügyintéző