2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Nyugdíjas bérlemény bérbeadása

Az ügytípus megnevezése:

Nyugdíjas bérlemény bérbeadása

Eljáró osztály:

Népjóléti Osztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 

-       Ügyfélszolgálati Irodán beszerezhető formanyomtatvány

-       orvosi igazolás arra vonatkozóan, hogy kérelmező önmaga ellátására képes nyugdíjas személy

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

38/2007. (X.19.) B-L.Ö. rendelet 31.§ (1) Nyugdíjasházi bérlakás bérlőjéül - a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkijelölési jog esetét kivéve - kizárólag az önmaga ellátására képes nyugdíjas személy, illetőleg személyek (továbbiakban személy) jelölhetők aki:

a) Budapest közigazgatási területén lévő megfelelő legalább 1 szoba, komfortos, igény és tehermentes lakás tulajdonjogát vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát ajánlja fel cserébe, illetőleg

b) a bérleti jog ellenértékeként a bérlőkiválasztással egyidőben 3,7 millió Ft összegű készpénzbefizetés teljesítését vállalja. A bérleti jog ellenértékét a Képviselő-testület évente egy alkalommal a KSH által közzétett inflációs ráta értékével módosíthatja. A 3,7 millió Ft pénzbeli térítés összegét az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság javaslatára, a Polgármester egyedi méltányosság alapján, a VII. emelet vonatkozásában, legfeljebb 50 %-ig mérsékelheti. A módosítást megelőzően elhelyezést nyert bérlők tekintetében e változás pénzbeli visszatérítés igényét nem alapozza meg.

(2) A nyugdíjasházi elhelyezés iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, az ott beszerezhető formanyomtatványon, az abban előírt mellékletek csatolásával lehet benyújtani.

 

 

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A nyugdíjasházi elhelyezések iránti kérelmekről és a kérelmek teljesítésének sorrendjéről méltánylást érdemlő egyedi körülmények és lakásgazdálkodási szempontok alapján az a Egészségügyi és Szociális  Bizottság javaslatára a Polgármester dönt.

A polgármesteri  döntéséről az ügyfeleket levélben értesítjük.

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyfélszolgálati Irodán elérhető

Ügyintézők

Ványiné Kuik Marianna 872-7466

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható

 Letölthető dokumentumok
Nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása

Vissza