2021. 02. 26. péntek, Edina napja
Ügyintézés

Fiatalok életkezdési támogatása

Tájékoztató fiatalok helyi életkezdési támogatásának igénylési feltételeiről

„Babakötvény”

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján a Start-számla követelés a természetes személy által történő befizetéstől függetlenül, illetve a későbbiekben attól függően a települési önkormányzat által rendeletében meghatározott feltételekkel kiegészíthető.

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 19/2010. (IV.23.) számú rendelete értelmében az első utalási összegre az a 2005. december 31. napja után született gyermek jogosult, aki születése napjától kezdődően az V. kerületben lakóhellyel, valamint egyik – családi pótlékra jogosult - szülője a gyermek megszületése előtt legalább 1 évvel már az V. kerületben lakóhellyel rendelkezik, illetve életvitelszerűen itt lakik, és akinek nevére Start-számlát nyitottak.

A helyi rendelet szerint az Önkormányzat helyi életkezdési támogatást nyújt a gyermek születési évében alanyi jogon járó állami támogatás kezdő összegéhez, amelynek mértéke a törvényben meghatározott összeg négyszerese.

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvények értelmében - ha a gyermek a 2012. vagy a 2013. évben született - az állami támogatás első utalási összege 42 500 forint; így a hivatkozott jogszabályok alapján az Önkormányzat által biztosított helyi életkezdési támogatás összege 170.000.-Ft.

Tájékoztatom továbbá a törvényes képviselőt, hogy természetes személy által történő éves befizetések során gyermekét további, - az állami támogatáson felül biztosított - helyi támogatás az alábbi feltételek fennállása szerint illeti meg:

a)      a befizetés évében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket a naptári évben befizetett összeg 40 százalékának megfelelő, de legfeljebb évi 24 ezer forint összeg;

Emellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú esetében a gyermek születésének évét követő hetedik és tizennegyedik életév betöltését követő egy évben a törvényes képviselő - esetenként egyszeri - emelt összegű támogatásra való igényt terjeszthet elő az Önkormányzatnál.

b)      az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket befizetéstől függetlenül évi 24 ezer forint összegben,

c)      a) és b) pontban nem érintett gyermekek esetében a naptári évben befizetett összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb 12 ezer forint összegben.

 

Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzata által – a természetes személyek részéről történő befizetések után – nyújtandó támogatás iránti igényt a szülőnek/törvényes képviselőnek formanyomtatványon, a naptári évet követő március 01-ig kell előterjesztenie. A kérelemhez mellékelni kell a Magyar Államkincstár által kiadott, természetes személyek általi befizetések összegéről szóló igazolást.

    

 

Kérelem benyújtásához szükséges gyakorlati információk

 

A helyi életkezdési támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány átvehető személyesen:

 

B.-L. Bp. Főv. V. ker. Önkormányzat Ügyfélszolgálati Iroda

 

Letölthető:

http://www.belvaros-lipotvaros.hu/formanyomtatvanyok

 

·         Első utalási összeghez

-          Babakötvény I. sz. melléklet

-          Babakötvény nyilatkozat

·         Második, harmadik utalási összegekhez: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve átmeneti/tartós nevelésbe vett gyermek részére - a gyermek 7. (második utalási összeg), illetve 14. (harmadik utalási összeg) életévének betöltését követő tárgyévben

-          Babakötvény II. sz. melléklet

-          Babakötvény nyilatkozat

 

·         Természetes személyek által történt befizetések után járó utalási összegek

Jogvesztő beadási határidő:

 

igényelhető évente, a befizetések tárgyévét követő március 1. napig

 

-          Babakötvény III. sz. melléklet

-          Babakötvény nyilatkozat

 


A kérelmek elbírálásához szükséges okiratok, igazolások csatolása a formanyomtatványokon feltüntetett feltételek szerint minden esetben szükséges

 

 

További tájékoztatásra Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerület Önkormányzat Polgármester Hivatal (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.), Népjóléti Osztály I. em. 115. sz. alatti hivatali helyiségében van lehetőség.


Ügyintéző: Szent-Léleky Dóra

Tel.: 872-7455

e-mail:

szent-leleky.dora@belvaros-lipotvaros.huLetölthető dokumentumok
babakötvény - igénylőlap 2019.07
babakötvény - igénylőlap - ter. személyek befizetése után - 2019.07
babakötvény - igénylőlap - 2. és 3. utalási összeghez - 2019.07.

Vissza