2020. 11. 24. kedd, Emma napja
Ügyintézés

telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezése

 

A  telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet  1. és 2. mellékletében felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

 

Az ipari tevékenység telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (továbbiakban: telep) az e rendeletben meghatározottak szerint (bejelentést követően vagy telepengedély birtokában) folytatható.

 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható:

- az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;

- a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

o a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

o nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

Az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon (lásd: Letölthető dokumentumok, A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adatlap) köteles a telep fekvése szerint illetékes kerületi önkormányzat jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt tevékenységet.

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma:

- az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma;

- a telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme, a telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek, berendezések, a telep üzemeltetésének időtartama;

-

- keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője).

Csatolt okiratok:

- nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

- haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

Az ipari tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásért fizetendő díj: 3000 Ft.

A jegyző által vezetett nyilvántartás a www.belvaros-lipotvaros.hu honlapon a hirdetmény menüpontban található.

 Letölthető dokumentumok
A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem

Vissza