2020. 11. 24. kedd, Emma napja
Ügyintézés

kereskedelmi tevékenység bejelentése

Kereskedelmi tevékenység bejelentése

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) – amely 2009. október 1. napjától hatályos- állapítja meg a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye kiadásának, a kereskedő és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedési formákban való folytatásának részletes szabályait.

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység bejelentését illetve a működési engedély iránti kérelmét az üzlet helye szerinti illetékes jegyzőtől kérheti, kivétel ez alól a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, amelyeket a kereskedő székhelye szerinti jegyzőnek kell bejelenteni. 

A Kormányrendelet 6. melléklete tartalmazza azokat a termékköröket, amelyek bejelentés kötelesek a 3. melléklet pedig a működési engedély köteles termékeket rögzíti taxatíve.

Bejelentéssel kapcsolatos eljárás menetének rövid ismertetése:

A kereskedelmi tevékenység bejelentését formanyomtatványon a szükséges iratok csatolásával (helyiség jogszerű használatának igazolása, cég esetén, aláírási címpéldány/ egyéni vállalkozó esetén, igazolás) 3000 Ft-os illetékbélyeggel teheti meg a kérelmező. A vásárlók könyvének hitelesítése a bejelentéssel azonos időben történik.

Az 57/2010. (V.7.) FVM rendelet 2. melléklete határozza meg azon élelmiszerek körét, amelyek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal külön engedélye szükséges.

A 2009. évi LXXVI. törvény 23. §. és 27. §. – a értelmében legkésőbb a bejelentés megérkezését követő 8 napon belül igazolást állítunk ki.

Ha a bejelentés megfelel a jogszabályi feltételeknek, az igazolás kiállítását követően nyilvántartásba vesszük a kérelmező céget/egyéni vállalkozót, majd az érintett hatóságoknak, szakhatóságnak megküldjük a bejelentés másolatát (Kormányrendelet 6. §. (2) és (3) bekezdés). Az érintett szakhatóságok 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le és annak eredményéről 8 napon belül értesítik a jegyzőt.

Amennyiben a bejelentés nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, erről a tényről szintén értesítés megküldésével tájékoztatjuk a kérelmezőt és egyben felhívjuk figyelmét a bejelentés nélkül folytatott kereskedelem jogkövetkezményeiről.

A 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (8) bekezdése értelmében a szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra közötti nyitva tartásához a jegyző engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban a rendőrség szakhatóságként vesz részt. Az illeték mértéke 3000 Ft.

A jegyző által vezetett nyilvántartás a www.belvaros-lipotvaros.hu honlapon a hirdetmény menüpontban található.Letölthető dokumentumok
kereskedelmi tevékenység bejelentése

Vissza