2020. 11. 24. kedd, Emma napja
Ügyintézés

Önkormányzati közigazgatási bírságolási eljárás

Az eljárás a közterület-felügyelők, a rendőrök ellenőrzése során tapasztalt szabályszegések észlelése és bejelentése vagy lakossági bejelentés alapján indul. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 

· a bejelentő nevét és elérhetőségét

· a szabályszegő nevét, címét /székhelyét

· a cselekmény helyének, időpontjának és a körülmények leírását

· a bizonyítási eszközök megjelölését (pl.tanúk nevét, címét)

· a bizonyítékok csatolását (pl. fotók)

 

Közigazgatási bírság állapítható meg azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben, aki az V. kerület közigazgatási területén:

 

· a közterületet a 15/2013. (IV.18.) sz. rendeletben meghatározott hozzájárulás vagy megállapodás nélkül, illetve attól eltérő módon használja,

· a közterületet a rendeltetésétől eltérően használja (pl. lépcsőkön, kőpadokon, közút tartozékain gördeszkázik, rollerezik görkorcsolyázik vagy kerékpározik)

· a zöldterületeket, zöldfelületeket rendeltetéstől eltérően használja

· közterület tisztántartásával kapcsolatos mulasztást követ el,

· az üzletek nyitvatartási rendjét megszegi (2005. évi CLXIV. tv. és 36/2011. (X.17.) önk. rendelet)

· az állattartási szabályokat megszegi, (16/2009. (IV.23.) önk. rendelet)

· a hirdetményekkel kapcsolatos szabályokat megszegi (29/2004. (VI.24.) önk. rendelet)

· a zajvédelem helyi szabályait megszegi (45/2011. (X.11.) önk. rendelet)

 

A rendeletben felsorolt cselekmények miatt 150.000.- forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, illetve a közterület-felügyelő 50.000.- forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. A rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az eljárás 3.000.- Ft illetékköteles.

Jogszabályok:

1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet

 

K01-es nyomtatvány letőltése

 

Ügyintéző :

Papp Mária

tel: 872-7291

e-mail: papp.maria@belvaros-lipotvaros.hu


Vissza