2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Talált tárgyak átvétele az ügyfélszolgálaton

 

A talált tárgyakat a találástól számított 8 napon belül kell a Polgármesteri Hivatalba beszolgáltatni. Ennek a kötelezettségének a találó az Ügyfélszolgálati Irodában tud eleget tenni. Az ügyintéző a talált dolog átvételekor jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti a találó nevét, lakcímét, a találás körülményeit, a találás helyét és idejét, valamit a talált tárgy leírását. A találó a leadáskor köteles nyilatkozni arról, hogy a - személyi tulajdon szokásos tárgyi körébe tartozó - talált dolog tulajdonjogára igényt tart-e. Amennyiben a találó erre igényt tart, ezt a tényt az ügyintéző a jegyzőkönyvben rögzítéssel igazolja.

 

Ha a talált dolog tulajdonosa megállapítható, a rendőrség adja át neki a dolgot.

Ha nem állapítható meg a dolog átvételére jogosult személy, akkor a dolgot az Ügyfélszolgálat 3 hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt nem jelentkezik a jogosult és a találó annak tulajdonjogára az igényét bejelentette, a talált tárgy a találónak kiadásra kerül. A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban 1 évig nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át.

A dolog tulajdonosa 1 évig jogosult a dologért a rendőrségnél, vagy a jegyzőnél jelentkezni. A találástól számított 1 év elteltével szerzi meg a találó a dolog tulajdonjogát.

 

A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá a közforgalmú közlekedési- és szállítási vállalat szállító eszközén talált dolgot a találó köteles a hivatal vagy vállalat alkalmazottjának azonnal átadni.

Ilyen esetben a találó a dolog tulajdonjogára nem tarthat igényt.

 

Jogszabályok:

-       2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-       Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

 

Ügyintézők:

1.     Andrócziné Vásárhelyi Katalin      Erzsébet tér 5. földszint –Ügyfélszolgálati Iroda

vasarhelyi.katalin@belvaros-lipotvaros.hu

telefon: 872-7328


Vissza