2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Méltányossági eljárás (fizetési könnyítés, adómérséklés)

 MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁS ( fizetési könnyítés, adómérséklés)

Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133.§ és 134.§

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

 A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

·         a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

·         átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

 Magánszemély esetében a fizetési könnyítés az előzőek figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

Adómérséklés

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

 Az adóhatóság a magánszemélyen túl más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke eljárásonként 10 000 forint.

Az eljárási illetéket a kérelem benyújtásakor kell teljesíteni a Polgármesteri Hivatal illeték beszedési számla javára.Letölthető dokumentumok
Gazdasági társaság adatlap
magánszemély adatlap

Vissza