2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Szociális tanulmányi ösztöndíj

Tájékoztató

szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltételeiről

 

Az önkormányzat alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán legalább jó tanulmányi eredménnyel tanuló szociális tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) biztosít.

Ösztöndíjra jogosult az általános iskolai, annak negyedik osztályát elvégzett vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló legfeljebb 19. életévének betöltéséig, akinek

a)      a megelőző tanévben 4. évfolyamtól 4,00 illetve felette van a tanulmányi átlaga, és

b)      a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 %-át (71.250,-Ft).

 Az ösztöndíj havi összege

a) 5.-8. évfolyamig   

aa)  4,00 – 4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-a (4.275,-Ft)

ab)  4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

                     20 %-a (5.700,-Ft).

 

b) 9. évfolyamtól       

ba)  4,00 – 4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb     

       összegének 20 %-a (5.700,-Ft)

bb)  4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

                     25 %-a (7.125,-Ft).

 

A jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat évente az iskolai tanév végétől augusztus 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása a következő tanévre jogvesztő.

 

Az ösztöndíjat egy évre kell megállapítani, tárgyév szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig.

 _

 

Ügyintéző

 

Szent-Léleky Dóra       Tel.: 872-7455 e-mail: szent-leleky.dora@belvaros-lipotvaros.hu

 

Gömöri Edit                Tel.: 872-7464 e-mail: gomori.edit@belvaros-lipotvaros.hu

 

 

 

 
 


Letölthető dokumentumok
Szociális ösztöndíj kérelem

Vissza