2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Tájékoztató

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

 • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • természetbeni támogatásnak (július, november hónapban)
 • az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.

A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát:

 • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2013-ban 39.900,- Ft) ha
 • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy
 • a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2013-ban 37.050,- Ft) feltéve,
 • hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

A jogosultság a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, ameddig közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá ha a jogosult felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti. A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

 

 

 

 

 

 

PÉNZBELI TÁMOGATÁS

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága:

 • a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 • a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

Annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága:

 • 2013. augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapban 8.400,- Ft, továbbá, ha
 • 2013. november 1-jén fennáll, november hónapban 8.400,- Ft pótlékot állapít meg gyermekenként.

 

 

Ügyintéző

 

Szent-Léleky Dóra    Tel.: 872-7455 e-mail: szent-leleky.dora@belvaros-lipotvaros.hu

 

Gömöri Edit                Tel.: 872-7464 e-mail: gomori.edit@belvaros-lipotvaros.hu

 

_

 

 Letölthető dokumentumok
Rendszeres gyermekvédelmi tájékoztató
Gyermekvédelmi_nyilatkozat

Vissza