2021. 06. 14. hétfő, Vazul napja
Ügyintézés

Anyakönyvi ügymenet

Anyakönyvi ügyek

 

Anyakönyvi kivonat /születési, házassági, halotti/ kiállítása.

Kerületünkben történt születések, házasságkötések és halálesetek anyakönyvi bejegyzéséből kizárólag az érintett ügyfél, vagy meghatalmazottja kérelmére adható ki kivonat. Az anyakönyvi kivonat kiállításáért /az illetékmentes eljárásokat kivéve/ a mindenkori alapeljárási illetéket, illetékbélyeg formában kell leróni. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-től létezik, ennél régebbi bejegyzés nem áll az Anyakönyvi Hivatalok rendelkezésére. Az V. ker. Anyakönyvi Hivatal felállításának időpontja: 1910. január 1. A volt IV. kerület anyakönyveit 1919. május l-től 1949. december 31-ig szintén az V. ker. Anyakönyvi Hivatal tartja nyilván.

Házasságkötés bejelentése, a Polgármesteri Hivatal épületében lévő Házasságkötő Termekbe történik. A terembérleti díjak összegét rendeletben meghatározott feltételek szerint kell fizetni. Jogszabály által előírt, a házasságkötést megelőző várakozási idő 30 nap. Külföldi állampolgárok esetében a rájuk vonatkozó eljárási szabályok miatt a várakozási idő meghosszabbodik. Megfelelő feltételek fennállása esetén az V. kerület területén, külső helyszínen is lehet házasságot kötni, rendeletben meghatározott térítés ellenében.

Az Anyakönyvi Csoport által ellátott feladatok:

Házasságkötés. A házasulók bárhol köthetnek házasságot, de az anyakönyvvezető csak a saját területén közreműködhet.

Az V. kerületben történt halálesetek anyakönyvezése.

Az V. kerületben történt születések anyakönyvezése.

Névváltoztatás /házasságban élők névmódosítása, válás utáni, illetve özvegy családi állapot utáni névmódosítás, valamint a Bevándorlási Hivatal Anyakönyvi Osztályához továbbítandó névváltozások.

Kerületünkben történő állampolgársági eskü előkészítése, lebonyolítása.

Magyar állampolgárok külföldön történt születésének, házasságkötésének, halálesetének hazai anyakönyvezésének előkészítése, továbbítása a Budapest Főváros Kormányhivatal Hazai Anyakönyvi Osztályához.

Az V. ker.-ben kötött és külföldön felbontott házasságok feljegyzésének előkészítése, továbbítása a Külügyminisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályához.

Külföldi okiratok beszerzése iránti kérelem átvétele.

Közreműködés házasságkötésnél, állampolgársági eskütételnél és egyéb családi eseményeknél.

Anyakönyvi változások bejelentése, kijavítása, anyakönyvben való feljegyzése, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás.

Anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos levelezés hagyományos formában, ASZA rendszeren és a Hivatal levelező rendszerén keresztül.

Időpont foglalás lehetséges az anyakönyvvezetőkhöz az Ügyfélszolgálati Irodában (telefonon: 872-7321, 872-7328)

Jogszabályok:

- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

- Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

- Magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.), végrehajtási rendelete: 125/1993. (IX. 22.)

- Korm. rendelet

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi. XXVIII. törvény

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény. (Nytv.)

- 38/2012. (IX. 19.) önkormányzati rendeletet

 

Ügyintézők:

 

1. Pappné Czenki Éva anyakönyvvezető fsz. 6. szoba

czenki.eva@belvaros-lipotvaros.hu

telefon: 872-7297, fax: 872-7298

 

2. Horváth Edit anyakönyvvezető fsz. 5. szoba

horvath.edit@belvaros-lipotvaros.hu

telefon: 872-7295, fax: 872-7298

e-mail: anyakonyv@belvaros-lipotvaros.hu.

 
 


Vissza