2020. 11. 24. kedd, Emma napja
Ügyintézés

Működési engedély iránti kérelem

A működési engedély kérelemhez csatolni kell:

- helyiség jogszerű használatát igazoló okirat, cég esetén, aláírási címpéldány/ egyéni vállalkozó esetén, igazolás) 10.000 Ft-os illetékbélyeg.

A működési engedély iránti kérelem benyújtását követően az ügyben érintett szakhatóságokat megkeressük, az ügyfeleket pedig értesítjük az eljárás megindításáról. Az eljárásban a következő szakhatóságok vesznek részt:  Népegészségügyi Intézet (eljárási költség: 26.000 Ft), Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (eljárási költség: 13.000 Ft).

A szakhatóság eljárásának időtartama 15 nap, amely indokolt esetben 15 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a kérelmező által benyújtott iratok a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, működési engedély igazolás, valamint határozat kiállítására kerül sor a szakvélemény megérkezését követően.

Az üzletekről a jegyző közhiteles nyilvántartást vezet, amely nyilvános és az önkormányzat honlapján megtekinthető.

Amennyiben a kereskedő üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható termékeket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

A kereskedő a működési engedély megadását követően az 1. melléklet B) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az illeték mértéke 3000 Ft.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül – a 4. melléklet szerinti igazolás leadásával egyidejűleg – be kell jelenteni a jegyzőnek.

A jegyző által vezetett nyilvántartás a www.belvaros-lipotvaros.hu honlapon a hirdetmény menüpontban található.

 Letölthető dokumentumok
működési engedély iránti kérelem

Vissza