2020. 03. 30. hétfő, Zalán napja
Javaslatkérés Belváros Művelődéséért Díj adományozására
2020.03.18. 11:17
Belváros Művelődéséért Díj 2020.évi adományozásáról részletekre kattintva tájékozódhatnak.
 
Belváros Művelődéséért Díj 2020.évi adományozására javaslatot tehetnek a kerületi 
a) képviselők, 
b) jegyző, 
c) polgárok, 
d) köznevelési intézmények, 
e) társadalmi szervezetek,
f) érdekképviseleti szervek,
g) szakmai egyesületek, 
h) civil szervezetek,
i) egyházak képviselői.
 
A díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adható, akik hosszabb ideje kiemelkedő eredménnyel tevékenykednek a kerületben azért, hogy a gyermek- és ifjúsági korosztály az oktatás-nevelés és sport területén korszerű, magas színvonalú ellátásban részesüljön.
A felterjesztés határideje: 2020. április 17. (péntek) 11.30-ig. A kitüntetés átadására a Pedagógus Nap alkalmával kerül sor. A javaslatokat 2 példányban az Oktatási Bizottság elnökének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály Oktatási Csoportjához (postai úton) kell benyújtani.
 
 
Kun-Gazda Péter sk.   dr. Balla Valéria sk Oktatási Bizottság elnöke alpolgármester